Udzielone upoważnienia i pełnomocnictwaMaria Ozga

stanowisko: Skarbnik Gminy

typ upoważnienia: stałe
data wydania: 15-12-2003r.
ogólna tematyka upoważnienia: wydawanie i podpisywanie zaświadczeń o zaległościach podatkowych, wielkości gospodarstwa rolnego i przychodowości z gospodarstwa rolnego oraz deklaracji ZUS i składkach do Urzędu Skarbowego

typ upoważnienia: stałe
data wydania:
03-03-2009r.
ogólna tematyka upoważnienia: wystawianie faktur VAT w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku


Anna Trajdos
stanowisko: kierownik USC

typ upoważnienia: stałe
data wydania: 01-06-2001r.
ogólna tematyka upoważnienia: przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i sporządzanie formularzy niezbędnych do jego wydania


Elżbieta
Matuszczyk
stanowisko: inspektor

typ upoważnienia: stałe
data wydania: 15-12-2003r.
ogólna tematyka upoważnienia:
przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku


Grażyna Palka

stanowisko: podinspektor

typ upoważnienia: stałe
data wydania: 01-06-2001r.
ogólna tematyka upoważnienia: wystawienia faktur VAT w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku


Urszula Kuligowska
stanowisko: referent

typ upoważnienia: stałe
data wydania: 17-12-2008r.
ogólna tematyka upoważnienia: wystawianie faktur VAT w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku


Aleksandra Górna
stanowisko: referent

typ upoważnienia: stałe
data wydania: 03-03-2009r.
ogólna tematyka upoważnienia: wystawianie faktur VAT w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku


Wioletta Glapińska
stanowisko: referent

typ upoważnienia: stałe
data wydania: 03-03-2009r.
ogólna tematyka upoważnienia: wystawianie faktur VAT w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku

typ upoważnienia: stałe
data wydania: 03-07-2007r.
ogólna tematyka upoważnienia: pobieranie dziennej opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży na targowisku w Kamieńsku


Anna Kułak
stanowisko: kierownik MOPS

typ upoważnienia: stałe
data wydania: 11-04-2005r.
ogólna tematyka upoważnienia: wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy

typ upoważnienia: stałe
data wydania: 11-04-2005r.
ogólna tematyka upoważnienia: przeprowadzanie w imieniu Burmistrza postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

typ upoważnienia: stałe
data wydania: 29-09-2005r.
ogólna tematyka upoważnienia: prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach


Bogusława Ozga
stanowisko: specjalista pracy socjalnej w MOPS

typ upoważnienia: stałe
data wydania: 01-08-2006r.
ogólna tematyka upoważnienia: wystawianie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania w sprawach dłużników alimentacyjnych oraz w sprawach zaliczekInformacja wytworzona przez:
Anna Trajdos , w dniu:  02‑07‑2007 12:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  02‑07‑2007 12:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑07‑2009 10:01:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie