Informacje dodatkowe i uzupełniające


W odpowiedzi na złożone zapytanie informujemy: (2011-10-04)

Pytanie 1.

Zamawiający w odpowiedziach na pytania z dnia 29.09.2011 pisze iż "Minimalny wymóg stawiany kolektorom to standard urządzenia zawarty w dokumentacji. Ewentualny zamiennik powinien spełniać jego parametry techniczne i energetyczne".

Aby postępowaniu mogło być prowadzone w zgodzie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, proszę o wyszczególnienie konkretnych minimalnych parametrów kolektorów słonecznych, które Zamawiający uzna za równoważne. Proszę o jasne sprecyzowanie, które parametry Zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie równoważności ofert i jakie są minimalne wymagane ich wartości.

Ad.1

Minimalne parametry jakie powinny posiadać kolektory słoneczne:

- struktura kolektora - podwójna harfa, meander

- rama i obudowa - aluminium

- materiał absorbera - miedź

- stopień absorpcji 0,95

- stopień emisji 0,05

- czynnik - glikol propylenowy

- szyba - szkło solarne hartowane min 3,5 mm o stopniu transmisji >0,9

- sprawność optyczna >82%

Pytanie 2.

W Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robót Zamawiający określił że kolektory słoneczne muszą posiadać wysoko selektywny absorber o układzie podwójnej harfy. Zapisem tym Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania kolektorów o strukturze meandrycznej, które według naszej wiedzy posiadają o wiele więcej zalet niż kolektory harfowe. Przede wszystkim struktura meandryczna zapewnia równomierne wykorzystanie absorbera dzięki zastosowaniu jednakowego przepływu solarnego przez wszystkie przewody rurowe w kolektorze słonecznym. Ponadto jest bardzo łatwy w odpowietrzaniu. Praktycznie nie ma możliwości, by w rurkach o małej średnicy pozostały pęcherze powietrza. Poza tym taka budowa absorbera pozwala na bezpieczną eksploatacje również w przypadku braku odbioru ciepła i osiągnięcia wysokiej temperatury. W takiej sytuacji roztwór glikolu odparowuje, przy czym proces ten rozpoczyna się w górnej części kolektora (gdzie panuje najniższe ciśnienie) i powoli przebiega ku dołowi. Dzięki pojedynczej rurce proces ten nie jest tak gwałtowny, a po odparowaniu czynnika rura przegrzewa się i nie absorbuje dużych ilości ciepła. Ze względu na brak połączeń hydraulicznych wewnątrz obudowy kolektora zminimalizowano ryzyko jego rozszczelnienia.

Dlatego wnioskujemy o nie wprowadzenia ograniczenia odnośnie struktury kolektora.

Ad.2

Rozszerza się strukturę kolektora o budowę meandrową

Pytanie 3.

W dokumencie pt. "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót" (w pkt.2.3, str.4) Zamawiający określa minimalną powierzchnie apertury kolektora na nie mniejszą niż 2,64 m2, natomiast w dokumentacji projektowej instalacją zaprojektowano w oparciu o kolektory CosmoSun Basic 2,51. Powierzchnia absorbera tego kolektora wynosi 2,19 m2 w związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolektorów o powierzchni takiej jak zaprojektowana tzn. 2,19 m2.

Ad.3

Powierzchnie apertury kolektora powinna być nie mniejsza niż 2,19 m2

W odpowiedzi na złożone zapytanie informujemy: (2011-09-29)Pytanie 1.

Czy zamawiający uzna jako równoważny i czy dopuści do udziału w postępowaniu kolektor słoneczny posiadający certyfikat Solar Keymark o parametrach jak niżej:
- Sprawność optyczna 84,3 % (w odniesieniu do pow. apertury)
- al = 3,976 W/(m2K) (w odniesieniu do pow. apertury)
- a2 = 0,0135 W/(m2K2) (w odniesieniu do pow. apertury)
- temperatura stagnacji 216 °C
- powierzchnia apertury 1,91 m2
- powierzchnia absorbera 1,96 m2
- powierzchnia brutto 2,15 m2

Wymiary:
Szerokość - 1030 mm
Wysokość - 2088 mm
Głębokość - 81 mm
Absorbcja - 95 % +/- 1 %
Emisja - 5 % +/- 2%
Dopuszczalne nadciśnienie robocze 10 bar
Waga - 33 kg
Zawartość płynu 1,6 litra
Obudowa - rama aluminiowa anodowana na kolor czarny
Moc użyteczna kolektora - 1534 W przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 i różnicy (Tm-Ta) = 10 K
Przykrycie absorbera: szkło solarne hartowane antyrefleksyjne o grubości 3,2 mm

Wykonawca informuje i zapewnia, iż stosując powyższy kolektor zostanie zapewniony uzysk energetyczny ten sam lub wyższy.

Ad.1

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych urządzeń w tym kolektorów jako całościowe systemy. Minimalny wymóg stawiany kolektorom to standard urządzenia zawarty w dokumentacji. Ewentualny zamiennik powinien spełniać jego parametry techniczne i energetyczne. Przy zastosowaniu w ofercie urządzeń zamiennych należy zamieścić oświadczenie o spełnieniu tych standardów.Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych urządzeń w tym kolektorów słonecznych?

Ad.2

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych urządzeń w tym kolektorów jako całościowe systemy. Minimalny wymóg stawiany kolektorom to standard urządzenia zawarty w dokumentacji. Ewentualny zamiennik powinien spełniać jego parametry techniczne i energetyczne. Przy zastosowaniu w ofercie urządzeń zamiennych należy zamieścić oświadczenie o spełnieniu tych standardów.Pytanie 3.

Proszę o określenie minimalnych wymaganych parametrów, jakie powinny posiadać kolektory słoneczne w przypadku zaoferowania urządzeń zamiennych do zaprojektowanych. Jakie parametry Zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie ofert?

Ad.3

Minimalny wymóg stawiany kolektorom to standard urządzenia zawarty w dokumentacji. Ewentualny zamiennik powinien spełniać jego parametry techniczne i energetycznePytanie 4.

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatów i sprawozdania / badań zastosowanego kolektora słonecznego?

Ad.4

Nie wymagamy załączania do oferty certyfikatów i sprawozdania / badań zastosowanego kolektora słonecznego, wszelkie atesty i certyfikaty oraz inne dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie trzeba będzie dołączyć do dokumentacji odbiorowej.Pytanie 5.

W opisie instalacji dla Budynku "ŚWIT Kamieńsk" pkt. 4 określa się zastosowanie trzech kolektorów słonecznych, podobnie w kosztorysie, natomiast w schemacie ŚWIT na rysunku widnieją cztery kolektory słoneczne, Bardzo proszę o ustosunkowanie się.

Ad.5

Dla budynku Świtu należy przyjąć trzy kolektoryPytanie 6.

W projekcie jest jasno napisane że proponowane kolektory to CosmoSun Basic 2,51 o pow. aparatury 2,19 m2 a jednocześnie wymagają państwo minimalnej pow. apertury 2,64 m2 - w związku z tym proszę o wyjaśnienie którą wielkość należy brać pod uwagę?

Ad.6

Jeśli chodzi o pow. apertury to min. określone dla urządzenia przyjętego jako odniesienie w dokumentacji tj. 2,19 m2


Informacja wytworzona przez:
Radosław Kępa , w dniu:  29‑09‑2011 15:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  29‑09‑2011 15:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑10‑2011 11:37:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie