Zgromadzenia publiczne


Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

 Wymagane dokumenty
  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 
Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, przyjmuje:

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego


Miejsce złożenia dokumentów
Organizator zgromadzenia publicznego, na terenie miasta i gminy Kamieńsk, zobowiązany jest złożyć zawiadomienie  w jeden z wybranych  sposobów:

  • pisemnie w Urzędzie, ul. Wieluńska 50, parter, pokój 9 (godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 8.00-16.00; wtorek 8:00-17:00;  piątek 8:00-15.00)
  • za pomocą faksu nr 44 6817 -153,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej  używając  elektroniczną skrzynkę podawczą: www.epuap.gov.pl - osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP


Opłaty
Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (j. t. Dz. U. z 2015r. poz.1485).

 

Informacje o miejscu i terminie zgłoszonych zgromadzeń publicznych dostępne są w zakładce "Zgromadzenia publiczne"

Informacja wytworzona przez:
Anna Trajdos , w dniu:  24‑11‑2015 13:41:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  24‑11‑2015 13:41:46
Data ostatniej aktualizacji:
24‑11‑2015 14:20:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie