III/06 - 07-12-2006r.


Sesja III/06 - 07-12-2006r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr I/06 z dnia 27.11.2006 r.
4. Podjęcie uchwał:
• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 ( projekt ),
• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 ( projekt I ),
• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 ( projekt II ),
• w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Kamieńska,
• w sprawie powołania Komisji do przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
• w sprawie cofnięcia upoważnienia do reprezentowania Gminy Kamieńsk w Zarządzie Spółki " Amest Kamieńsk" Spółka z o.o.,
• w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/342/2005 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 14 września 2005 r.
• w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu oraz upoważnienia Burmistrza Kamieńska do samodzielnego zaciągania zobowiązania przekraczającego kwotę 25.000 zł.,
• w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Kamieńsk jako terenu górniczego,
• w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk,
• w sprawie ustalenia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku,
• w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy gazociągu wysokoprężnego,
• w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kamieńska,
• w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego,
• w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
• w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Widawki.
• w sprawie zmiany nazwy miejscowości z dotychczasowej "Nowe Gałkowice" na "Gałkowice Nowe".
• w sprawie zmiany nazwy miejscowości z dotychczasowej "Stare Gałkowice" na "Gałkowice Stare".
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.
Plik pdf Protokół z Sesji Rady
15‑03‑2007 11:55:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
237KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Łuczyk , w dniu:  04‑04‑2007 09:59:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  04‑04‑2007 09:59:31
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2007 09:59:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie