XIX/04 - 26-03-2004r.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z sesji Nr XVIII.
4. Wydanie opinii przez Radę Miejską w sprawie modernizacji parku w Kamieńsku.
5. Informacja Komendanta Policji w Kamieńsku dotycząca bezpieczeństwa na terenie gminy.
6. Omówienie protokółu z kontroli RIO.
7. Sprawozdanie p.o. Dyrektora ZGKiM z wykonania budżetu za 2003 rok.
8. Sprawozdanie Kierownika MZEA z wykonania budżetu za 2003 rok.
9. Sprawozdanie Kierownika MOPS z działalności za 2003 rok.
10. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej.
11. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
13. Odwołanie przedstawiciela gminy Kamieńsk z Rady Nadzorczej Spółki z o. o. "Sater Kamieńsk."
14. Sprawozdanie zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądów Powszechnych.
15. Wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
16. Zmiany osobowe w Komisjach Stałych Rady Miejskiej.
17. Sprawozdania delegata do Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie.
18. Sprawozdanie Sołtysów oraz Rad Sołeckich z działalności za 2003 rok.
19. Skarga złożona przez radnego Ludwiczaka na Burmistrza Kamieńska.
20. Podjecie uchwał.
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Zakończenie sesji.

Plik pdf Protokół z Sesji Rady
03‑04‑2007 13:22:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
342KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Łuczyk , w dniu:  04‑04‑2007 09:08:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  04‑04‑2007 09:08:01
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2007 09:08:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie