Informacje dodatkowe i uzupełniające


UWAGA

23‑03‑2007 18:02:53

W odpowiedzi na otrzymane pytania, informujemy:


 1. W nakładach rzeczowych Zamawiający nie uwzględnił wywozu i utylizacji odpadów pochodzących z rozbiórek. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź, czy materiały pochodzące z rozbiórki zostaną wywiezione przez Zamawiającego, czy ten obowiązek spoczywa na Wykonawcy?
  Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca powinien we własnym zakresie i na własny koszt wywieźć na odpowiednie wysypisko odpadów. Koszty wywozu i utylizacji odpadów należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.
 2. Podłożem dla płyt styropianowych przy dociepleniu stropodachu są płyty korytkowe bez warstwy wyrównującej (szlichty cementowej). Czy Zamawiający dopuszcza inny sposób mocowania płyt laminowanych styropianowych (np. mechaniczny)?
  Dopuszczamy inny sposób mocowania płyt styropianowych do podłoża (np. mechaniczny).
  W przypadku mechanicznego montażu płyt styropianowych należy zwrócić szczególną uwagę podczas wiercenia otworów pod kołki aby nie przewiercać płyt stropowych na wylot. W wypadku przewiercenia płyty stropowej konieczne będzie naprawienie powstałych w stropie ubytków. Koszt wykonania takiej naprawy należy wkalkulować w koszt mocowania płyt styropianowych.
 3. Jaki materiał zastosować do przyklejenia styropapy?
  Należy zastosować dowolny materiał który zapewni odpowiednią przyczepność styropianu do podłoża oraz będzie dopuszczony do stosowania w budownictwie.
 4. Brak jest określenia z jakiego materiału należy wykonać podłoże pod rozbiórce starego pokrycia.
  Należy zastosować dowolny materiał który zapewni odpowiednią przyczepność do podłoża (płyt stropowych) oraz będzie dopuszczony do stosowania w budownictwie.Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UWAGA

23‑03‑2007 18:04:34

1. W pozycji nr 16 kosztorysu należy uwzględnić demontaż starych drzwi i bramy stalowych oraz montaż nowych ocieplanych drzwi i bramy stalowych o wymiarach ok. 3,00 m x 2,60 m ; 1,00 m x 2,10 m; 0,80 m x 2,10 m; 1,50 m x 2,10 m.
2. W pozycji nr 22 kosztorysu należy uwzględnić wymianę 4 szt. starych okien drewnianych na nowe okna PCV o wymiarach ok. 1,35 m x 0,73 m.

Podane wyżej wymiary stolarki okiennej oraz drzwi i bramy są orientacyjne, dokładne wymiary należ ustalić samodzielnie na placu budowy.Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UWAGA

23‑03‑2007 18:03:26

W załączniki nr 3 do specyfikacji "wykaz robót zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat"


omyłkowo zapisano

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych, ( z których co najmniej 5 robót to roboty o wartości 670 000 zł każda odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączaniem dokumentów potwierdzających że roboty te zostały wykonane należycie
a winno być

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych, ( z których co najmniej 2 roboty to roboty o wartości 220 000 zł brutto każda odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączaniem dokumentów potwierdzających że roboty te zostały wykonane należycieTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UWAGA

23‑03‑2007 18:03:51

W ogłoszeniu o zamówieniu wymagano wniesienie wadium w wysokości
17.000 zł winno byc 4.000 złTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  23‑03‑2007 17:54:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  23‑03‑2007 17:54:50
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2007 17:54:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie