Zawiadomienie o wyborze oferty


Kamieńsk, 22.03.2007 r.


oznaczenie sprawy 3400/2/2007

Wszyscy wykonawcy


Informacja o rozstrzygnięciu
Dotyczy:

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie ocieplenia i prac remontowych: ściany północnej i wschodniej budynku C oraz wykonanie ocieplenia wraz z kryciem dachu papą termozgrzewalną części dachu hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kamieńsku"

Zamawiający informuje, że na przetarg wpłynęły 6 ofert:

1. TADOS Sp. Z o. o.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko
(oferta nr 1)
za cenę brutto 160 155,50

2. H.B.U Spółka z o. o. Eksport-Import
ul. Armii Krajowej 64, 42-200 Częstochowa
(oferta nr 2)
za cenę brutto 177 094,76

3. WIMAL Zakład Usług Malarskich i Budowlanych
ul. Pabianicka 26, 97-400 Bełchatów
(oferta nr 3)
za cenę brutto 176 049,49

4. Działalność w Zakresie Budownictwa s.c., Aleksy Janczura Jan Niezabitowski
ul. Wymysłowska 12, 97-500 Radomsko
(oferta nr 4)

Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w związku z niespełnieniem warunku określonego w rozdz. 8, pkt 1), ppkt 5 SIWZ (wykonawca nie potwierdził, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej 2 robót o podobnym charakterze i wartości 220 000 zł brutto każda odpowiadających swoim rodzajem i wartością robót budowlanych stanowiące przedmiot zamówienia). Oferta jest uważana za odrzuconą na podstawie art.24 ust. 4 ustawy Pzp.

5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Sławomir Dobosz
ul. Grota Rowedzkiego 19, 97-500 Radomsko
(oferta nr 5)
za cenę brutto 195.023,98

6. PPHU KOBUD Zygmunt Kośny
ul. Stara droga 49, 97-500 Radomsko
(oferta nr 6)
za cenę brutto 175.145,19


Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez;

TADOS Sp. Z o. o., ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko (oferta nr 1) za cenę brutto 160 155,50 zł która okazała się najkorzystniejszą.

Pouczenie: Informujemy, iż na powyższe rozstrzygnięcia przysługują Państwu środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)
Informacja wytworzona przez:
Radosław Kępa , w dniu:  23‑03‑2007 18:13:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  23‑03‑2007 18:13:25
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2007 18:13:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie