Wynik postępowania przetargowego


Wynik przetargu
Informacje o oferentach
Liczba złożonych ofert:
4
Cena najtańszej oferty (w zaokrągleniu do pełnych groszy):
73223.00
Cena najdroższej oferty (w zaokrągleniu do pełnych groszy):
90791.00
Ceny najtańszych i najdroższych ofert (opisowo):
Cena najtańszej oferty: 73.223,00 zł. ogólna wartość netto + 22% VAT = 89.332,06 zł. ogólna wartość brutto. Cena najdroższej oferty: 90.791,01 zł. ogólna wartość netto + 22% Vat = 110.765,03 zł. ogólna wartość brutto.


Informacje o wybranej ofercie
Firma:
"Budo-Instal"-2 Sławomir Czyżewski
REGON:
292751903
Kod pocztowy:
26-110
Miasto:
Skarżysko Kamienna
Województwo:
świętokrzyskie
Powiat:
skarżyski
Adres:
ul. Obuwnicza 7
Adres strony www:
www
Adres e-mail:
budoistal@go2.pl
Telefon:
041 2520496
Fax:
041 2520496
Cena wybranej oferty:
89332.06
Cena wybranej oferty (słownie):
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa zł. 06/100
VAT zawarty w cenie oferty:
16109.06
VAT zawarty w cenie oferty (słownie):
szesnaście tysięcy sto dziewięć zł 06/100
Cena wybranej oferty (opisowo):
Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( najniższa cena i maksymalna liczba uzyskanych punktów oraz spełnione wszystkie wymagania zamawiającego), nie podlegającą odrzuceniu od wykonawcy niewykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. "Budo-Instal"- 2 Sławomir Czyżewski, 26-110 Skarżysko Kamienna ul. Obuwnicza 7 z ceną 73.223,00 zł. ogólna wartość netto + 22% VAT = 89.332,06 zł. ogólna wartość brutto. Słownie złotych: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa zł. 06/100.
Informacja wytworzona przez:
Kazimierz Maj , w dniu:  23‑03‑2007 19:42:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  23‑03‑2007 19:42:35
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2007 19:42:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie