Informacje dodatkowe i uzupełniające


UWAGA
W odpowiedzi na otrzymane pytania, informujemy:

"W odpowiedzi na napływające pytania informujemy, iż do oferty nie należy załączać kosztorysów ofertowych. W formularzu ofertowym należy podać cenę ryczałtową obejmującą wykonanie całości zadania bez załączania kosztorysów.
Przedłożenie kosztorysów ofertowych przed podpisaniem umowy wymagane będzie jedynie od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w wyniku postępowania przetargowego."

UWAGA
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na wykonawcy spoczywa obowiązek przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni ścieków oraz przedstawienie pozytywnych wyników badań oczyszczonych ścieków potwierdzone przez WIOŚ.
W kosztach ogólnych budowy należy uwzględnić obsługę geodezyjna i inwestycji tzn. tyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą.
Informacja wytworzona przez:
Radosław Kępa , w dniu:  12‑08‑2009 21:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  12‑08‑2009 21:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑08‑2009 14:39:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie