Informacje dodatkowe i uzupełniające


UWAGA

W odpowiedzi na wniesioną uwagę w związku przetargiem na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" informuję, iż w dokumentacji projektowej części opisowej zarówno projektu zagospodarowania terenu jak i projektu budowlanego branży konstrukcyjnej zawarto błędne informacje odnośnie parametrów technicznych nawierzchni boisk sportowych, które powinny być następujące.

1. Trawa syntetyczna:

  • typ włókna: monofil, włókno o przekroju łukowatym wzmocnione wtopionym rdzeniem
  • skład chemiczny włókna: polietylen
  • wysokość włókna: min. 60 mm,
  • ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
  • gęstość: min. 97.000 włókien / m2

2. Nawierzchnia poliuretanowa:

Technologia typu NATRYSK - na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

Informuję ponadto, iż właściwe parametry zostały zawarte w Dodatkowych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych jak i w Kosztorysie Inwestorskim przekazanym Zamawiającemu co nie wpłynie na ilość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację przedsięwzięcia.

W związku z powyższym termin składania i otwarcia ofert został przesunięty o tydzień.

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50,97-360 Kamieńsk pokój nr 9 w terminie do dnia 31.05.2010 r. godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk pok. 11 dnia 31.05.2010 r. godz. 11.30

Odpowiednio też ulega zmianie termin związania ofertą.

Informacja wytworzona przez:
Anna Trajdos , w dniu:  21‑05‑2010 13:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  21‑05‑2010 13:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑05‑2010 13:49:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie