Informacje dodatkowe i uzupełniające


UWAGA!
W odpowiedzi na otrzymane pytania, informujemy:

 1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zgłoszenia lub wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ultrasonografy, zgodnie z zapisem na CB Declaration of Conformity, zostały zakwalifikowane do klasy IIa, a tym samym nie podlegają zgłoszeniu do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych (Dz. U. nr 93 z dnia 30.04.2004 poz. nr 896, art. 54 ust, 1 oraz art. 5 ust, 1), Czy w zawiązku z powyższym Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia tego dokumentu?

 2. Odp. TAK


 3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony aparat był wyposażony w pełną wersję oprogramowania polskojęzycznego. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający anglojęzyczną wersję oprogramowania? Aparatu ultrasonogfaficzne wszystkich, renomowanych producentów nie posiadają oprogramowania w języku polskim.

 4. Odp. TAK ale z dołączoną instrukcją w jezyku polskim


 5. Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do 4 tygodni. Czy z uwagi na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z § 6 ust. 4 umowy słów: "w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia do odbioru

 6. Odp. NIE


 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodnia?

 8. Odp. NIE


 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby usunięcie wad nastąpiło w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia?

 10. Odp. TAK


 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podjęcie działań zmierzających do usunięcia zgłoszonych wad następowało w ciągu 4S godzin w dni robocze od momentu dokonania zgłoszenia?

 12. Odp. TAK


 13. Zamawiający w § 10 ust. 5 umowy przewiduje możliwość wstawienia aparatu zastępczego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w również w § 10 ust. 4 umowy słów "aparat zastępczy"?

 14. Odp. TAK


 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby terminy określone w § 10 ust. 4 i 5 umowy biegły w dni robocze?

 16. Odp. TAK


 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy § 10 ust. 6? W przepadku niedotrzymania terminu naprawy Zamawiający przewidział w § 9 odpowiednie kary umowne.

 18. Odp. NIE


 19. W przypadku, gdy w okresie gwarancji dostarczony aparat uległ 3-krotnej istotnej awarii Zamawiający może żądać wymiany aparatu USG w całości lub części na nowy lub powierzy usunięcie wad lub dostarczenie towaru wolnego od wad osobom trzecim. Równocześnie w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni Zamawiający wymaga wstawienia aparatu zastępczego, mając tym samym zapewnioną możliwość korzystania z aparatu. Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wstawienia aparatu zastępczego w przypadku awarii trwającej powyżej 7 dni, awaria ta nie będzie rozumiana przez Zamawiającego jako istotna i tym samym nie będzie wliczana do 3 istotnych napraw uprawniających Zamawiającego do działań jak wyżej.

 20. Odp. NIE


 21. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 5, pkt.10
  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego
  posiadającego wagę 100-110 kg?

 22. Odp. NIE


 23. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 5, pkt.12
  Prosimy o potwierdzenie, iż aparat posiadający funkcję - tzw. Cine Loop dwustopniową (wybór zależy od operatora):
  • Podręczna pojemność 400 obrazów
  • Zaawansowana akwizycja sekwencji do 15 000 obrazów spełni wymogi Zamawiającego w pkt.12

 24. Odp. TAK


 25. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 5, pkt.15
  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu USG, który posiada wbudowaną w aparat nagrywarkę DVD-R oraz dysk twardy o pojemności 120GB oraz posiada możliwość podłączenia dodatkowego zewnętrznego dysku twardego?

 26. Odp. TAK


 27. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 5, pkt.18
  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu ultrasonograficznego posiadającego "frame-rate" w trybie B-mode 360 obrazów/sek. oraz posiadający "frame-rate" w trybie CD na poziomie aż 350 obr/sek?

 28. Odp. TAK


 29. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 5, pkt.20
  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego posiadającego zakres powiększania obrazu aż do 32 razy (w tym powiększania obrazu rzeczywistego 8x natomiast zamrożonego aż 32x)?

 30. Odp. NIE


 31. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 5, pkt.28
  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego posiadającego maksymalną mierzoną prędkość przepływu w Dopplerze pulsacyjnym przy kącie zero stopni 6,02 m/s?

 32. Odp. TAK


 33. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 5, pkt.52
  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu ultrasonograficznego, który posiada automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym, natomiast nie posiadającego na dzień składania ofert automatycznego obrysu spektrum na obrazie zamrożonym?

 34. Odp. TAK


 35. Pyt dot. SIWZ - Załącznik nr 5, pkt.54
  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu ultrasonograficznego, posiadającego w standardzie możliwość porównania obrazów 2D oraz 2D+CD tego samego pacjenta podczas badania - możliwość jednoczesnego wyświetlania na ekranie 16 zamrożonych obrazów oraz 16 ruchomych obrazów i ich synchronizację?

 36. Odp. NIE

Informacja wytworzona przez:
Bożenna Kubacka , w dniu:  20‑09‑2010 11:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  20‑09‑2010 11:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑09‑2010 11:40:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie