Informacje dodatkowe i uzupełniające


Kamieńsk 29.08.2012 r.

Nasz znak: IOŚ 272.4.2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: "WYKONANIE DRÓG GMINNYCH"

W związku z zauważonymi błędami w kosztorysach (przedmiarach robót) informujemy iż w przedmiarze robót dotyczącym przebudowy parkingu przy cmentarzu, drogi wewnętrznej na działce nr 276 oraz zjazdów z ul. Cmentarnej i Jagiellońskiej w Kamieńsku w poz. 6 oraz 7 błędnie podany został obmiar w poz. 6 - 1256 m3 w poz. 7 - 1546 m3 a powinno być odpowiednio w poz. 6 - 125,6 m3 natomiast w poz. 7 - 154,6 m3 (błędnie podane w przedmiarze obmiary dotyczyły powierzchni podbudowy w m2). W związku z powyższym prosimy dokonanie korekty odpowiednich pozycji kosztorysu.


Kamieńsk 29.08.2012 r.

Nasz znak: IOŚ 272.4.2012


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: "WYKONANIE DRÓG GMINNYCH"


W związku z zauważonymi błędami w kosztorysach (przedmiarach robót) informujemy iż w przedmiarze robót dotyczącym drogi obok targowiska w poz. 2 błędnie podany został obmiar mianowicie jest 349,5 m3 a powinno być 34,95 m3 (błędnie podane w przedmiarze obmiary dotyczyły powierzchni podbudowy w m2). W związku z powyższym prosimy dokonanie korekty odpowiednich pozycji kosztorysu.


Kamieńsk 30.08.2012 r.

Nasz znak: IOŚ 272.4.2012


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: "WYKONANIE DRÓG GMINNYCH"W wyjaśnieniach w dniu 29.08.2012 r. błędnie podaliśmy obmiary dla poz. 6 oraz 7 dla przedmiaru robót dotyczącego przebudowy parkingu przy cmentarzu, drogi wewnętrznej na działce nr 276 oraz zjazdów z ul. Cmentarnej i Jagiellońskiej w Kamieńsku. Prawidłowe obmiary wynoszą odpowiednio dla poz. poz. 6 - 62,80 m3 zaś dla poz. 7 - 216,44 m3


Informacja wytworzona przez:
Radosław Kępa , w dniu:  29‑08‑2012 14:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  29‑08‑2012 14:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑08‑2012 13:55:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie