Informacje dodatkowe i uzupełniająceW odpowiedzi na złożone zapytanie informujemy: (2013-05-10)
Pytanie:

 1. W przetargu został określony sposób montażu urządzeń jako: "wkopanie w ziemię, lub inne według zaleceń producenta". Ze względu na to, iż urządzenie huśtawka wahadłowa będzie montowana na nawierzchni bezpiecznej (z tworzywa) musi być zamontowana na kotwach stalowych. Czy w takim razie wszystkie pozostałe urządzenia przyjąć jako montaż na kotwach, czy tylko tą huśtawkę, a pozostałe urządzenia poprzez wkopanie w ziemię?

Odpowiedź:
 1. Montaż na kotwach huśtawki ze względu na usytuowanie na nawierzchni bezpiecznej. Pozostałe urządzenia można wkopać w ziemię, ponieważ znajdują się na nawierzchni z darni.


W odpowiedzi na złożone zapytanie informujemy: (2013-05-08)

Pytania:

 1. Z opisu dotyczącego Zieleni (trawników) Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (str.24) wynika, że trawniki powinny być wykonane metodą siewu z nasion? Natomiast w poz. 13 przedmiaru robót występuje zapis: "Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej". Jaką metodą powinny być wykonane trawniki?
 2. Powierzchnia całego placu zabaw to: 14,7 x 19,95 = 293,27 m2. Czy w związku z powyższym powierzchnia trawników nie powinna wynosić:293,27 m2 - 8,5 m x 4,16 m (nawierzchnia bezpieczna) - 3,0 m x 3,0 m (piaskownica) = 248,91 rn2? W przedmiarze robót, dział 4 Nawierzchnie zielone, w poz. 10, 11, 12 i 13 występuje ilość 141,54 m2. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót.
 3. Czy należy uwzględnić w cenie oferty zakres robót związanych z trawnikami takich jak: koszenie i podlewanie, o których mowa w pkt. 5 (str. 24) i pkt. 9 (str. 25) specyfikacji technicznej? Jeżeli tak to prosimy o określenie okresu czasu przez jaki należy te prace wykonywać bądź o określenie ile razy należy te czynności wykonać?

Odpowiedzi

:

 1. Nawierzchnię trawiasta wykonać darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej.
 2. Powinno być 248,91 m2 nawierzchni trawiastej z darniowania pełnego.
 3. Nie należy uwzględniać pielęgnacji po wykonaniu robót i oddaniu do użytkowania.W odpowiedzi na złożone zapytanie informujemy: (2013-05-06)

Pytania:
1. W pkt. 3. opisu technicznego projektu (str.3 opisu) zapisano, że: "Przed przystąpieniem do prac teren należy oczyścić i zniwelować." Z czego należy oczyścić teren i czy konieczna jest niwelacja terenu? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczące tych robót.
2. Wg rys. Nr 02/A projektu technicznego, długość obrzeży ograniczających nawierzchnię bezpieczną przy huśtawce podwójnej wynosi: 2 x 8,5 m + 2 x 4,16 m = 25,32 m, natomiast w poz. 16 przedmiaru występuje wartość 24,32 m. Jaką ilość obrzeży należy przyjąć do wyceny?
3. W opisie technicznym projektu OPIS PLACU ZABAW, pkt. 3. OPISY NAWIERZCHNI (str. 7 opisu) zapisano, że: "Nawierzchnia obramowana będzie obrzeżem betonowym z elastyczną nakładką o wymiarach 1000 x 280 x 60 mm na ławie betonowej zwykłej". Natomiast na rys. 13/A projektu występuje obrzeże elastyczne 5 x 25 cm lub obrzeże betonowe. Jaki rodzaj obrzeża należy przyjąć do wyceny?
4. Na rys. Nr 13/A projektu technicznego, występują następujące warstwy podbudowy:
- warstwa wyrównawcza kliniec 0,05-5 mm gr. 5 cm
- kruszywo łamane (kruszone) 4-30 mm gr. 15 cm
- piasek zagęszczony gr. 15 cm,
Natomiast w przedmiarze robót, dział 2 Podbudowa pod nawierzchnię elastyczną, występuje tylko warstwa górna podbudowy gr. 5 cm i warstwa dolna gr. 15 cm. Brak warstwy piasku gr. 15 cm, widocznej na rys. 13/A. Prosimy o jednoznaczne określenie warstw podbudowy pod nawierzchnię elastyczną i ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót.
5. Czy nawierzchnia elastyczna powinna być zastosowana, zgodnie z rys. nr 13/A na powierzchni: 8,5 m x 4,16 = 35,36 m2. Jeżeli tak to prosimy o korektę przedmiaru robót, gdyż w poz. 6, 7, 8, 9 i 10 przedmiaru występuje ilość 32,64 m2.
6. Czy w poz. 4 i 5 przedmiaru robót zamiast ilości 43,99 m3, nie powinna wystąpić ilość: 43,99 m3 + 8,16 m3 (poz. 3 - ziemia z korytowania pod nawierzchnię elastyczną) = 52,15 m3? Prosimy o ewentualna korektę przedmiaru robót.
7. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ogrodzenia w formie kolorowego płotku wykonanego z litego laminatu HPL, zgodnie z załączoną kartą techniczną?

Odpowiedzi:

 1. Teren należy oczyścić z ewentualnych kamieni i roślinności, zniwelować w zakresie potrzebnym do realizacji inwestycji - Wykonawca sam po wizji lokalnej powinien ocenić w jakim zakresie teren wymaga przygotowania.
 2. Należy przyjąć wartość wynikającą z projektu, to jest 25,32 m.
 3. Należy przyjąć obrzeże betonowe z nakładką elastyczną 1000x280x60. Projektant dopuszcza zmianę na obrzeże elastyczne 5 x 25 cm.
 4. Wykonawca powinien przyjąć do obliczenia ceny warstwy podbudowy jak na rysunku nr 13/A. Podbudowa z piasku ujęta w pozycji 7d.2.
 5. Wykonawca powinien przyjąć do wyceny ilość wynikającą z projektu, to jest 35,36 m2 minus obrzeża.
 6. Wywóz ziemi i opłata za przyjęcie na składowisko w pozycjach 4 i 5 dotyczy warstwy 15 cm w ilości 43,99 m3 z pozycji 2. Dodatkowa ziemia z pozycji 3 - ujęto jej wywóz i opłatę w tej pozycji więc nie ma potrzeby powielania pozycji i dodawania do 2.
 7. Zamawiający nie dopuszcza zmiany na ogrodzenie z laminatu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
47KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zmiany w specyfikacji
30‑04‑2013 19:27:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
483KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  30‑04‑2013 19:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  30‑04‑2013 19:21:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2013 12:21:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie