Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Zmienia ulegają zapisy umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ

w § 1 ust. 2 który zmienia brzmienie

z

„Roboty stanowiące przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują m.in.:”

na

„Roboty stanowiące przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmują m.in.:”

 

oraz

w § 9 ust. 3 lit. h który zmienia brzmienie

z

„uporządkowania po zakończeniu robót terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie 3 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 12 ust. 6

na

„uporządkowania po zakończeniu robót terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie 3 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 12 ust. 8

Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  12‑09‑2019 17:02:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  12‑09‑2019 17:02:40
Data ostatniej aktualizacji:
12‑09‑2019 17:04:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie