Informacja o zamówieniu publicznym


Urząd Miejski w Kamieńsku; 97- 360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, 
woj. łódzkie,  tel. 44/ 6817-123, fax. 44/ 6817-153
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa,
czwartek 7.30-15.30; wtorek 7:30-16:30;  piątek 7:30-14.30
E-mail Urzędu: um@kamiensk.pl 
Strona Internetowa: http://www.kamiensk.pl

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEWÓZ UCZNIÓW W KOMUNIKACJI ZAMKNIĘTEJ DO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KAMIEŃSKU Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Plik pdf Ogłoszenie
12‑08‑2020 21:36:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
409KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf SIWZ wraz z załącznikami
12‑08‑2020 21:38:50

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 PZP dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
Załącznik nr 4 - Druk wykazu usług, które Wykonawca powierzy podwykonawcom
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Załącznik nr 7 - Opis tras przewozu uczniów

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
764KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  12‑08‑2020 21:32:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  12‑08‑2020 21:32:36
Data ostatniej aktualizacji:
12‑08‑2020 21:41:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie