Informacja dotycząca otwarcia ofert


Znak postępowania: IOŚ.271.13.2020

Dot. przetargu nieograniczonego „Dostawa i montaż 223 mikroinstalacji OZE  w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Kamieńsk”

 

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego informujemy, iż sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn. „Dostawa i montaż 223 mikroinstalacji OZE  w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Kamieńsk” nastąpi poprzez transmisję on-line.

W związku z powyższym transmisja rozpocznie się w dniu 4 stycznia 2020 roku o godz. 10.30. Możliwość obejrzenia transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna w aplikacji mobilnej:

Tytuł: 2020/S 198-479260 - Dostawa i montaż 223 mikroinstalacji OZE - otwarcie ofert

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGU1ZTkzNDktYjZkMS00ZDhjLWJlOTEtZDQwOTdkYzA5Mzdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fbc7bbe7-9ac8-4110-9d07-0bc27d50322f%22%2c%22Oid%22%3a%2218f9cdb6-a074-4a19-a757-cbbfa9305064%22%7d

Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych:

W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 Pzp.

Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp”.

 

Plik pdf Treść komunikatu
31‑12‑2020 12:53:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
270KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  31‑12‑2020 12:51:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  31‑12‑2020 12:51:26
Data ostatniej aktualizacji:
31‑12‑2020 12:55:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie