Informacje dodatkowe i uzupełniające


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

W odpowiedzi na otrzymane pytania, informujemy:

23‑03‑2007 17:46:42

 1. Brak w przedmiarze:
  - dostawy i montażu bramy garażowego wym, 320 x 345 cm.
  Prosimy o podanie jakiego typu ma być brama uchylna nieocieplona czy segmentowa.
  - dostawy i montażu schodów składanych. na dach

  - Bramy garażowe o wym. 320 x 345 cm zostały już wykonane.
  - Schody składane na dach zostały już wykonane.
 2. Brak projektu rozprowadzenia kanałowej wentylacji wywiewnej.
  Wentylatory wywiewne należy połączyć z anemostatami fi 300 mm zainstalowanymi na dachu za pomocą rur elastycznych typu FLEX fi 300 mm długości ok. 4 m każda, dlatego też w kosztorysie branży budowlanej należy dodać kolejną poz. 128 Kalkulacja własna - montaż 4 szt. rur elastycznych typu FLEX dł. ok. 4 m oraz montaż 4 szt. anemostatów.
 3. Brak nakładów rzeczowych wykonania robót związanych z wymianą przyłączy napowietrznych oraz złączy licznikowych do budynków Czy powyższy zakres wykona Zakład Energetyczny. Jeśli nie to prosimy o uzupełnienie nakładów rzeczowych na te roboty.
  Wymiana przyłącza napowietrznego oraz złączy licznikowych do budynków zostały już wykonane.
 4. Brak nakładów rzeczowych wykonania robót związanych z montażem instalacji elektrycznej wewnątrz budynku zaplecza i garaży , oraz rozdzielnic R2 i R3.
  Instalacje elektryczne wewnątrz budynku zaplecza i garaży oraz rozdzielnie R2 i R3 zostały już wykonane.
 5. W kosztorysach ofertowych brak instalacji odgromowej i uziemienia wyrównawczego.
  Instalacje odgromowa nie będzie wykonywana. Wykonanie uziemienia wyrównawczego należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.
 6. Brak nakładów rzeczowych wykonania robót związanych z demontażem istniejących instalacji elektrycznych. Czy należy rozumieć, że demontaże nie wchodzą w zakres tego zadania.
  Należy uwzględnić nakłady związane z demontażem istniejącej starej instalacji elektrycznej.
 7. Zamieszczony w PT wykaz opraw oświetleniowych nie precyzuje ich typów i parametrów. Czy należy rozumieć, że kwestia doboru opraw pozostaje w gestii Wykonawcy.
  Oprawy oświetleniowe należy dobrać w uzgodnieniu z Inwestorem.
 8. W kosztorysach ofertowych brak konkretnych typów dla materiałów ujętych pod nazwami: wentylator mały wentylator duży zestaw 3-faz. Prosimy o podanie typów tych urządzeń.
  W kosztorysie elektrycznym należy ująć w poz. 21 montaż wentylatorów WP 100 "wentylatory małe" zaś w poz. 22 montaż wentylatorów WB 310 "wentylatory duże"
 9. W kosztorysie inwestorskim na instalacje co i gazową brak głowic termostatycznych do grzejników.
  Należy zastosować głowice termostatyczne DANFOS, w związku z tym w odpowiednich pozycjach kosztorysu w których występują grzejniki należy dodać materiał - głowice termostatyczne oraz uwzględnić ich montaż.
 10. W opisie instalacji kotłowni jest grzejnik elektryczny z termostatem - w kosztorysie brak.
  Należy uwzględnić w kosztorysie montaż elektrycznego grzejnika konwekcyjnego z termostatem typ F 117 ATLANTIK 1500 W. Należy w kosztorysie branży elektrycznej dodać pozycję nr 37 (KSNR 5 0203-01 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg - ANALOGIA - montaż grzejnika elektrycznego - 1 szt.)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  23‑03‑2007 17:46:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  23‑03‑2007 17:46:49
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2007 17:46:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie