Zawiadomienie o wyborze oferty


Kamieńsk, 22.03.2007 r.


oznaczenie sprawy 3400/1/2007


Wszyscy wykonawcy
Informacja o rozstrzygnięciuDotyczy:

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie:

"robót remontowych - modernizacji Remizy i Domu Strażaka w Kamieńsku, ul. M. Konopnickiej"
Na przetarg wpłynęło 5 ofert:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo - Handlowe JONBUD
Tadeusz Jonczyk, ul. Stodolniana 42, 97-300 Piotrków Trybunalski
(oferta nr 1)

Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w związku z niespełnieniem warunku określonego w rozdz. 8, pkt 1), ppkt 5 SIWZ (wykonawca nie potwierdził, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej 5 robót o podobnym charakterze i wartości 670 000 zł brutto każda odpowiadających swoim rodzajem i wartością robót budowlanych stanowiące przedmiot zamówienia). Oferta jest uważana za odrzuconą na podstawie art.24 ust. 4 ustawy Pzp.

2. PPHU KOBUD Zygmunt Kośny
ul. Stara droga 49, 97-500 Radomsko
(oferta nr 2)
za cenę brutto 651 739,35

3. WALMAR Spółka z o. o.
ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom
(oferta nr 3)
za cenę brutto 698 281,40

4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Sławomir Dobosz
ul. Grota Rowedzkiego 19, 97-500 Radomsko
(oferta nr 4)
za cenę brutto 709 854,89

5. VORTEX - BUD SJ
ul. Czyżewskiego 50, 97-400 Bełchatów
(oferta nr 5)
za cenę brutto 776 999,10


Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez;

PPHU KOBUD Zygmunt Kośny, ul. Stara droga 49, 97-500 Radomsko (oferta nr 2) za cenę brutto 651 739,35 która okazała się najkorzystniejszą.

Pouczenie: Informujemy, iż na powyższe rozstrzygnięcia przysługują Państwu środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)


Informacja wytworzona przez:
Radosław Kępa , w dniu:  23‑03‑2007 17:49:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  23‑03‑2007 17:49:02
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2007 17:49:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie