Zawiadomienie o wyborze oferty


Kamieńsk, 22.03.2007 r.


oznaczenie sprawy 3400/3/2007

Wszyscy wykonawcy


Informacja o rozstrzygnięciu


Dotyczy:

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Budowę budynku sanitariatów na targowicy w Kamieńsku"
Na przetarg wpłynęło 6 ofert:

1. BORMA Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
ul. Szkolna 5 m 2, 26-650 Przytyk
(oferta nr 1)
za cenę brutto 107 757,85 zł

2. TADOS Sp. Z o. o.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko
(oferta nr 2)
za cenę brutto 136 606,19

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo - Handlowe JONBUD Tadeusz Jonczyk
ul. Stodolniana 42, 97-300 Piotrków Trybunalski
(oferta nr 3)

Wykonawca podlega wykluczeniu w związku z niespełnieniem warunku określonego w rozdz. 8, pkt 1), ppkt 5 SIWZ (wykonawca nie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej 2 robót o podobnym charakterze i wartości 120 000 zł brutto każda odpowiadających swoim rodzajem i wartością robót budowlanych stanowiące przedmiot zamówienia)

4. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe SANIT-GAZ
ul. Gen. Dąbkowskiego 32, 42-200 Częstochowa
(oferta nr 4)
za cenę brutto 130 951,48

5. P.W REWOLK
ul. Grochowskiego 36 m 2, 42-200 Częstochowa
(oferta nr 5)
za cenę brutto 118 976,62

6. MAT-BUD Usługi Budowlano - Wykończeniowe
ul. Dąbrowskiej 53, 97-500 Radomsko
(oferta nr 6)
za cenę brutto 163 330,66


Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez

BORMA Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Szkolna 5 m 2, 26-650 Przytyk (oferta nr 1) za cenę brutto 107 757,85 zł która okazała się najkorzystniejszą.

Pouczenie: Informujemy, iż na powyższe rozstrzygnięcia przysługują Państwu środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).


Informacja wytworzona przez:
Radosław Kępa , w dniu:  23‑03‑2007 19:00:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  23‑03‑2007 19:00:56
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2007 19:00:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie