Zawiadomienie o wyborze oferty


Kamieńsk, 18.05.2007 r.


oznaczenie sprawy 3400/8/2007
Informacja o rozstrzygnięciuDotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

1) WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI NAPOLEONÓW

2) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DANIELÓW-SIÓDEMKAZamawiający informuje, że na przetarg wpłynęło 5 oferty z cenami:

Nr oferty

Firma(nazwa)lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

................................

UWAGI

1


"DROG-INŻ" Binczyk, Buchalski, Słomecki Sp.Jawna
Ul. Dmowskiego 96

97-300 Piotrków Trybunalski

74. 416, 94 zł

Zadanie I

452. 046, 86 zł

Unieważnienie- kwota przeznaczona na zadanie jest niższa niż zaoferowana przez Wykonawców

Zadanie II

2

Przedsiębiorstwo Robót Drgowo-Mostowych Sp. z o. o.

ul. Południowa 17/19

97-300 Piotrków Trybunalski

88. 789, 34 zł

Zadanie I

552. 402, 32 zł

Unieważnienie - kwota przeznaczona na zadanie jest niższa niż zaoferowana przez Wykonawców

Zadanie II

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Lipowa 67

97-400 Bełchatów

77. 548, 22 zł

Zadanie I

575. 497, 36 zł

Unieważnienie- kwota przeznaczona na zadanie jest niższa niż zaoferowana przez Wykonawców

Zadanie II

4


Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o.
Ul. M. Reja 8

97-500 Radomsko

79. 480, 34 zł

Zadanie I

419. 822, 35 zł

Unieważnienie- kwota przeznaczona na zadanie jest niższa niż zaoferowana przez Wykonawców

Zadanie II

5


"DROMOST" Spółka Jawna; J. Łaska; M. Łaska; M. Łaska-Maćkowiak, Lipie 12B

97-500 Radomsko

96. 088, 03 zł

Zadanie I

542. 178, 46 zł

Unieważnienie- kwota przeznaczona na zadanie jest niższa niż zaoferowana przez Wykonawców

Zadanie II

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający dokonał wyboru oferty Nr 1 złożonej przez: "DROG-INŻ" Bińczyk, Buchalski, Słomecki Sp.j. , ul. Dmowskiego 96, 97-300 Piotrków Tryb., która okazała się najkorzystniejszą na zadanie I.

Zamawiający na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp unieważnia postępowanie dla zadania nr II z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;


Jednocześnie prosimy o przybycie do Urzędu Miejskiego w dniu 31.05.2007 r. w godzinach 8.00 - 14.00 umocowanego przedstawiciela "DROG-INŻ" Bińczyk, Buchalski, Słomecki Sp.j. celem podpisania umowy.

Pouczenie: Informujemy, iż na powyższe rozstrzygnięcia przysługują Państwu środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Krawczyk , w dniu:  30‑05‑2007 13:32:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  30‑05‑2007 13:32:32
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2007 13:32:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie