Zawiadomienie o wyborze oferty


Nr sprawy: ZP/340/3/07
L. dz.: ZP/341/29/07

Kamieńsk, dn.29.05.2007r.


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: dostawy materiałów instalacyjnych wraz z transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do budowy sieci kanalizacji deszczowej w m. Kamieńsk - zlewnia Z3 /od istniejącej studni w ul. Ludowej do studni D10/ oraz remont kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego /od studni DL6 do DL7/, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi.

Do realizacji w/w zamówienia publicznego wybrano ofertę najkorzystniejszą ( najniższa cena i maksymalna liczba uzyskanych punktów oraz spełnione wszystkie wymagania zamawiającego) od firmy "Bakama Handel Sp. z o.o., 25-672 Kielce ul. Zakładowa 4 z ceną 35.378,40 zł. ogólna wartość netto + 22% VAT = 43.161,64 zł. ogólna wartość brutto.

Dyrektor

(-) mgr inż. Kazimierz Maj

Informacja wytworzona przez:
Kazimierz Maj , w dniu:  29‑05‑2007 13:27:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  29‑05‑2007 13:27:51
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2007 13:27:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie