Wynik postępowania przetargowego


Nr sprawy: ZP/340/3/07

L.dz.: ZP/341/36/07

Kamieńsk dn. 06.06.2007r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku
97- 360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50,
nip:772-10-01-631, regon 590328019,
woj. łódzkie, powiat radomszczański, tel./ faks (044) 6817 - 136


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOw trybie nieograniczonym poniżej równowartości 60 000 euro

na dostawę materiałów instalacyjnych wraz z transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do budowy sieci kanalizacji deszczowej w m. Kamieńsk - zlewnia Z3/od istniejącej studni w ul. Ludowej do studni D10/ oraz remont kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego /od studni DL6 do DL7/, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów instalacyjnych wraz z transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do budowy sieci kanalizacji deszczowej w m. Kamieńsk - zlewnia Z3/od istniejącej studni w ul. Ludowej do studni D10/ oraz remont kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego /od studni DL6 do DL7/, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym:

1/ Rura PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 500/14,6mm (dł. 3m) w ilości 24m.
2/ Rura PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 400/11,7mm (dł. 3m) w ilości 150 m.
3/ Nasuwka kanalizacyjna PVC fi 500mm w ilości 2 szt.
4/ Nasuwka kanalizacyjna PVC fi 400mm w ilości 6 szt.
5/ Kolano kanalizacyjne z PVC fi 400mm (różne kąty) w ilości 5 szt.
6/ Właz żeliwny fi 600mm 40t w ilości 2 szt.
7/ Wpust uliczny 650x450mm 40t uchylny, kołnierzowy w ilości 5 szt.
8/ Studnia z kręgów żelbetowych fi 1000mm łączonych na uszczelkę gumową H = 1,0m z prefabrykowaną kinetą, przejścia szczelne (2szt.fi 400mm, 2szt. fi 160mm) pokrywa nastudzienna bez otworu w ilości 6 szt.
9/ Kompletna studnia z kręgów żelbetowych fi 1000mm łączonych na uszczelkę gumową H = 2,7m z prefabrykowaną kinetą, przejścia szczelne (2szt.fi 500mm) pokrywa nastudzienna z otworem na właz fi 600mm w ilości 2 szt.
10/ Kompletna studnia z kręgów żelbetowych fi 1000mm łączonych na uszczelkę gumową H = 1,5m z prefabrykowaną kinetą, przejścia szczelne (2szt.fi 400mm, 1szt. fi 160mm) pokrywa nastudzienna z otworem na właz fi 600mm w ilości 1 szt.
11/ Kompletna studnia osadnikowa z kręgów żelbetowych fi 1000mm łączonych na uszczelkę gumową H = 2,0m, przejścia szczelne (2szt.fi 400mm, 1szt. fi 160mm) pokrywa nastudzienna z otworem na wpust uliczny 650x450mm w ilości 3 szt.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV:

- przedmiot główny: 25.21.22.00-2, - przedmioty dodatkowe:28.83.00.00-9 .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości zakupionego materiału, jak również przesunięcia ilości parametru jednego materiału na rzecz drugiego.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz przez okres realizacji całości zamówienia.

II. INFORMACJA O OGŁOSZENIU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.
Ogłoszenie o wszczęciu w/w postępowania zostało zarejestrowane w portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem OWP/2007/05/17-1626169 , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.kamiensk.com.pl i na tablicy ogłoszeń w dniu 17.05.2007r.

III. INFORMACJA O LICZBIE ZŁOŻONYCH OFERT.
Złożono 3 oferty.


IV. INFORMACJA O OFERTACH Z CENA NAJNIŻSZA I NAJWYŻSZA

Cena najtańszej oferty: 35.378,40 zł. ogólna wartość netto + 22% Vat = 43.161,64 zł. ogólna wartość brutto.

Cena najdroższej oferty: 45.861,00 zł. ogólna wartość netto + 22% Vat = 55.950,42 zł. ogólna wartość brutto.V. INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY

Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( najniższa cena i maksymalna liczba uzyskanych punktów

oraz spełnione wszystkie wymagania zamawiającego), nie podlegającą odrzuceniu od

wykonawcy niewykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. od "Bakama

Handel" Sp. z o.o., 25-672 Kielce ul. Zakładowa 4, nip 959-16-65-083, regon 292908575,

województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, strona internetowa www.bakama.pl

tel. 041 366-26-13, faks 041 366-28-44

z ceną 35.378,40 zł. ogólna wartość netto + 22% Vat = 43.161,64 zł. ogólna wartość brutto.

Słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden zł. 64/100 .VI. INNE INFORMACJE


Data udzielenia zamówienia: 06.06.2007r.

Dyrektor

(-) mgr inż. Kazimierz Maj

Informacja wytworzona przez:
Kazimierz Maj , w dniu:  06‑06‑2007 13:55:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  06‑06‑2007 13:55:16
Data ostatniej aktualizacji:
06‑06‑2007 13:55:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie