Zawiadomienie o wyborze oferty


Informacja o rozstrzygnięciu

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałkowice Stare - etap I"

Na przetarg wpłynęły 2 oferty:

1. MAT BUD Usługi Budowlano - Wykończeniowe Matyjaszczyk Wojciech
ul. M. Dąbrowskiej 53, 97-500 Radomsko
(oferta nr 1)
za cenę brutto 148 942,93 zł
liczba punktów 100.00 pkt

2. Konstruktor Profesional & Profit Center
ul. Daliowa 6, 97-300 Piotrków Trybunalski
(oferta nr 2)
za cenę brutto 174 724,18 zł
liczba punktów 85.24 pkt

Komisja Przetargowa zakończyła postępowanie i wnosi o zatwierdzenie wyboru najkorzystniejszej oferty tj. złożonej przez :

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez

MAT BUD Usługi Budowlano - Wykończeniowe Matyjaszczyk Wojciech, ul. M. Dąbrowskiej 53, 97-500 Radomsko (oferta nr 1) za cenę brutto 148 942,93 zł która okazała się najkorzystniejszą.

Pouczenie: Informujemy, iż na powyższe rozstrzygnięcia przysługują Państwu środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).

Informacja wytworzona przez:
Radosław Kępa , w dniu:  03‑08‑2007 14:06:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  03‑08‑2007 14:06:06
Data ostatniej aktualizacji:
03‑08‑2007 14:06:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie