Zawiadomienie o wyborze oferty


Nr sprawy: ZP/340/4/07
L. dz.: ZP/341/42/07

Kamieńsk, dn.12.06.2007r.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dotyczy:
wykonania odtworzenia nawierzchni bitumicznej(po uprzednio wykonanej kanalizacji deszczowej - zlewnia Z3 od istniejącej studni w ul. Ludowej do D10 oraz od studni DL6 do DL7) w m. Kamieńsk ul. Słowackiego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.

Do realizacji w/w zamówienia publicznego wybrano ofertę najkorzystniejszą ( najniższa cena i maksymalna liczba uzyskanych punktów oraz spełnione wszystkie wymagania zamawiającego) od firmy: Przeds. Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., 97-500 Radomsko ul. Reja 8 z ceną 24.255,34 zł. ogólna wartość netto + 22% VAT = 29.591,51 zł. ogólna wartość brutto.


Dyrektor
(-) mgr inż. Kazimierz Maj
Informacja wytworzona przez:
Kazimierz Maj , w dniu:  12‑06‑2007 14:19:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  12‑06‑2007 14:19:13
Data ostatniej aktualizacji:
12‑06‑2007 14:19:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie