Informacje dodatkowe i uzupełniająceUWAGA


Załącznik nr 5 - kosztorys budowlany został zastąpiony

przez kosztorysy:

  • kosztorys budowalny - garaże
  • kosztorys budowlany - komisariat

UWAGA W odpowiedzi na otrzymane zapytanie, informujemy:

11‑07‑2007 09:16:07
W uwagach do odpowiedni z dnia 09.07.2007 r. Zamawiający napisał, że w zestawieniu stolarki okiennej należy skorygować ilości okien o wym. 90 x 180 (O47) na 31 sztuk, a o wym. 120x180 (O48) na 24 sztuk, i że w kosztorysie nakładczym są podane prawidłowe ilości stolarki okiennej. Jest to błędne stwierdzenie, bo: 0,90 m x l,80 m x 31 szt + l,20 m x l,80 m x 24 szt = 102,06 m2, a kosztorysie nakładczym w pozycji nr 57 jest 113,94 m2. W związku z tymi nieścisłościami prosimy o podanie jaką ilość okien należy przyjąć w pozycji 57 - 102.06 m2 czy też pozostawić bez zmian 113,94 m2?

W poz. 57 kosztorysu budowlanego należy przyjąć obmiar 102,06 m2.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UWAGA W odpowiedzi na otrzymane pytania, informujemy:

09‑07‑2007 15:28:21

Prosimy o podanie wymiarów pokrywy zsypu piwnicznego z jakiego materiału ma być wykonana, ciężaru itp.? - dotyczy poz. 102 kosztorysu nakładczego?

Pokrywa zsypu piwnicznego o wym. 105 x 318 cm ma być wykonana z płyty warstwowej gr. 10 cm zamocowanej w ramie stalowej.

* * *

W pozycji nr 103 dotyczącej docieplenia ścian zewn. z wykonaniem wyprawy elewacyjnej nakłady na płyty styropianowe dotyczą gr. 5 cm, a według opisu technicznego winny być dla grubości 12 cm i wynosić w związku z tym 0,1266 m3/m2, a nie 0,05275 m3/m2. Czy w związku z tym należy poprawić nakład na styropian w pozycji nr 103 na 0,1266 m3/m2?

Ściany zewn. mają być docieplone płytami styropianowymi gr. 12 cm, dlatego też prosimy o zmianę nakładów na płyty styropianowe w pozycji nr 103 z 0,05275 m3/m2 (jak błędnie zostało podane) na prawidłową wartość 0,1266 m3/m2.

* * *

W pozycji nr 104 nakłady materiałowe styropianu na docieplenie ościeży dotyczą grubości 5 cm. Czy Zamawiający potwierdza, że docieplenie ościeży ma być gr. 5 cm, czy też ma być zastosowana inna grubość? Jeżeli inna to prosimy o podanie, jakiej grubości styropian należy zastosować w tej pozycji?

Ościeża powinny zostać docieplone płytami styropianowymi gr. 3 cm dlatego też należy zastosować w poz. 104 kosztorysu odpowiednie nakłady zużycia płyt styropianowych tj. 0,0316 m3/m2 .

* * *

Ilu komorowe PCV należy zastosować do okien, oraz jakiego koloru?

Stolarka okienna PCV w kolorze białym z profili trzy komorowych, szyby o współczynniku U = 1,0 W/m2K.

* * *

Prosimy o podanie dokładnych parametrów technicznych dla ogrodzenia systemowego z poz. 131 (jakie słupki, jakiej długości, o jakim rozstawie, czy panele z siatki, o jakich oczkach, ocynkowane, czy powlekane, czy jest cokół betonowy, czy tylko słupki obetonowane i osadzone w gruncie itp.) - brak jakichkolwiek informacji w projekcie technicznym.

Ogrodzenie (poz. 131 kosztorysu).
wysokość ogrodzenia 1,80 m
słupki stalowe w rozstawie zgodnym z zastosowanym systemem
panele z drutu stalowego ocynkowanego ? 5 mm malowane proszkowo lub powlekane
cokół betonowy prefabrykowany


Uwaga! (dotyczy stolarki okiennej i drzwiowej)

Stolarka okienna w sali konferencyjnej na piętrze (pom. nr 17) ma być wykonana zgodnie z rys. nr 8 projektu technicznego (rzut piętra - wariant z przeszkleniem fasadowym), a nie zgodnie z rys. nr 3 (rzut piętra). W zestawieniu stolarki okiennej ilości okien podane są dla wariantu z oknami PCV nie zaś dla fasady aluminiowej, dlatego też w powyższym zestawieniu ilość okien 90 x 180 (O47) powinna wynosić nie 33 szt. a 31 szt., zaś okien 120 x 180 (O48) powinna wynosić nie 28 szt. a 24 szt. W kosztorysie nakładczym podane są prawidłowe ilości stolarki okiennej.

Stolarka okienna PCV w kolorze białym z profili trzykomorowych, szyby o współczynniku U = 1,0 W/m2K. 6 sztuk okien na piętrze (O47 - 5 szt. oraz O48 - 1 szt.) w pomieszczeniu nr 1, 2, 8 okratowane i z szybami antywłamaniowymi zabezpieczone przed obserwacją z zewnątrz. Kraty o oczkach ma. 15 x 15 cm z prętów ? 16 mm.

Drzwi aluminiowe zewnętrzne w kolorze białym (profil ciepły) - DA1, DA3, DA4.

Drzwi aluminiowe wewnętrzne w kolorze białym (profil zimny) - DA2.

Drzwi wewnętrzne płytowe okleinowane w kolorze drewnopodobnym. Drzwi w pomieszczeniach nr 1, 2, 3 (D9 - 3 szt.) zabezpieczone zamkami szyfrowymi o zmiennych kodach i wyposażone w zamki wielopunktowe.

Drzwi wewnętrzne do kotłowni D9K stalowe pełne o odporności ogniowe EI 30 - 1 szt.

Drzwi wewnętrzne do składu opału D9K stalowe pełne o odporności ogniowe EI 60 - 1 szt.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UWAGA W odpowiedzi na otrzymane pytania, informujemy:

09‑07‑2007 14:51:07


W związku z rozbieżnością między formularzem ofertowym a projektem umowy dotyczącą okresu udzielonej przez wykonawcę gwarancji proszę o wyjaśnienie który zapis jest prawidłowy; 24 miesiące (zgodnie z pkt. J Formularza ofertowego) czy 60 miesięcy (zgodnie z § 15 pkt. 1 projektu umowy)?

Prawidłowy jest zapis z § 15 pkt. 1 projektu umowy (na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji od daty odbioru końcowego) w związku z tym prosimy skorygować odpowiednio zapis w pkt J formularza ofertowego.

* * *

W związku z rozbieżnością między formularzem ofertowym a projektem umowy dotyczącą okresu udzielonej przez wykonawcę rękojmi proszę o wyjaśnienie który zapis jest prawidłowy; 3 lata (zgodnie z pkt. J Formularza ofertowego) czy 5 lat (zgodnie z § 15 pkt. 2 projektu umowy)?

Prawidłowy jest zapis z § 15 pkt. 2 projektu umowy (odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy trwa przez okres 5 lat) w związku z tym prosimy skorygować odpowiednio zapis w pkt J formularza ofertowego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Trajdos , w dniu:  09‑07‑2007 14:47:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  09‑07‑2007 14:47:10
Data ostatniej aktualizacji:
09‑07‑2007 14:47:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie