Zawiadomienie o wyborze oferty


Kamieńsk, 10.08.2007 r.


oznaczenie sprawy 3400/10/2007

Informacja o rozstrzygnięciuDotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "budowę budynku komunalnego z przeznaczeniem na komisariat policji oraz 7 szt. garaży"Na przetarg wpłynęły 4 oferty:

1. Przedsiębiorstwo Budowlane DGS Sp. z o. o.
ul. św. Rozalii 19, 97-500 Radomsko
(oferta nr 1)

Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w związku z niespełnieniem warunku określonego w rozdz. 9, pkt 1), ppkt h SIWZ - w załączniku nr 4 do oferty należało wskazać osobę która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji w/w zadania oraz załączyć kserokopie uprawnień budowlanych wraz z aktualną informacją o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Załączone do oferty zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa proponowanego kierownika budowy było ważne do 30.06.2007 r. a zatem w dniu składania ofert nie było aktualne.

Oferta jest uważana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

2. Piotr Machalewski i Wiktor Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe WIKTOR sp. j.
ul. Kolejowa 8, 97-500 Radomsko
(oferta nr 2)
za cenę brutto 2 742 189,22
liczba punktów 86,78 pkt

3. "DOBOSZ" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Dobosz Sławomir
ul. Sucharskiego 49, 97-500 Radomsko
(oferta nr 3)
za cenę brutto 2 671 507,07 zł
liczba punktów 89,08 pkt

4. PPHU "KOBUD" Zygmunt Kośny
ul. Stara Droga 49, 97-500 Radomsko
(oferta nr 4)
za cenę brutto 2 379 693,83 zł
liczba punktów 100,00 pkt

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez PPHU "KOBUD" Zygmunt Kośny, ul. Stara Droga 49, 97-500 Radomsko (oferta nr 4) za cenę brutto 2 379 693,83 zł która okazała się najkorzystniejszą.

Pouczenie: Informujemy, iż na powyższe rozstrzygnięcia przysługują Państwu środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).
Informacja wytworzona przez:
Radosław Kępa , w dniu:  14‑09‑2007 13:26:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  14‑09‑2007 13:26:17
Data ostatniej aktualizacji:
14‑09‑2007 13:26:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie