Zawiadomienie o wyborze ofertyNr sprawy: ZP/340/5/07
L. dz.: ZP/341/48/07

Kamieńsk, dn.18.06.2007r.


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dotyczy:
dostawy tłucznia kamiennego dolomitowego wraz z transportem do miejsca siedziby zamawiającego, w celu zleconych zadań inwestycyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi.

Do realizacji w/w zamówienia publicznego wybrano ofertę najkorzystniejszą ( najniższa cena i maksymalna liczba uzyskanych punktów oraz spełnione wszystkie wymagania zamawiającego) od firmy: "Grego Trans" Grzegorz Jędryka, 42-263 Wrzosowa Brzeziny Nowe ul. Białą 67 z ceną 174.000,00 zł. ogólna wartość netto + 22% VAT = 212.280,00 zł. ogólna wartość brutto.

Słownie złotych: dwieście dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt zł. 00/100.


Dyrektor
(-) mgr inż. Kazimierz Maj

Informacja wytworzona przez:
Kazimierz Maj , w dniu:  18‑06‑2007 14:32:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  18‑06‑2007 14:32:22
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2007 14:32:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie