Wynik postępowania przetargowego


Nr sprawy: ZP/340/5/07
L.dz.: ZP/341/56/07

Kamieńsk dn. 26.06.2007r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku
97- 360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50,
nip:772-10-01-631, regon 590328019,
woj. łódzkie, powiat radomszczański, tel./ faks (044) 6817 - 136

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOw trybie nieograniczonym poniżej równowartości 60 000 euro na dostawę tłucznia kamiennego dolomitowego wraz z transportem do miejsca siedziby zamawiającego, w celu zleconych zadań inwestycyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi.

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.


Przedmiotem zamówienia jest: dostawa tłucznia kamiennego dolomitowego wraz z transportem do miejsca siedziby zamawiającego, w celu zleconych zadań inwestycyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi, w tym:

- miał kamienny (0÷8) mm w ilości 100 ton
- tłuczeń kamienny dolomitowy (0÷63 mm) w ilości 1000 ton
- tłuczeń kamienny dolomitowy (0÷31,5 mm) w ilości 2500 ton
- tłuczeń kamienny dolomitowy (10÷31,5 mm) w ilości 200 ton
- tłuczeń kamienny dolomitowy (16÷31,5 mm) w ilości 100 ton
- tłuczeń kamienny dolomitowy (31,5÷63 mm) w ilości 100 ton

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień-Kod CPV: przedmiot główny:28.81.31.40-7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ilości zakupionego materiału, jak również przesunięcia ilości parametru jednego materiału na rzecz drugiego.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz przez okres realizacji całości zamówienia.II INFORMACJA O OGŁOSZENIU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA.

Ogłoszenie o wszczęciu w/w postępowania zostało zarejestrowane w portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem OWP/2007/06/08-2376173, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.kamiensk.com.pl i powieszone na tablicy ogłoszeń w dniu 08.06.2007r.


III INFORMACJA O LICZBIE ZŁOŻONYCH OFERT.

Złożono 2 oferty.


IV. INFORMACJA O OFERTACH Z CENĄ NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ.

Cena najtańszej oferty: 174.000,00 zł. ogólna wartość netto + 22% Vat = 212.280,00 zł. ogólna wartość brutto.

Cena najdroższej oferty: 221.800,00 zł. ogólna wartość netto + 22% Vat = 270.596,00 zł. ogólna wartość brutto.V. INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY

.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą ( najniższa cena i maksymalna liczba uzyskanych punktów-100 pkt. oraz spełnione wszystkie wymagania zamawiającego), nie podlegającą odrzuceniu od wykonawcy niewykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. od "Grego Trans" Grzegorz Jędryka, 42-263 Wrzosowa Brzeziny Nowe ul. Biała, nip 573-242-34-87, regon 151557010, województwo śląskie, powiat częstochowski, strona internetowa brak, tel. 034 327-55-07, faks 034 327-55-07 z ceną 174.000,00 zł. ogólna wartość netto + 22% Vat = 212.280,00 zł. ogólna wartość brutto. Słownie złotych: dwieście dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt zł. 00/100.


VI. INNE INFORMACJE.

Data udzielenia zamówienia: 26.06.2007r.

Dyrektor
(-) mgr inż. Kazimierz Maj

Informacja wytworzona przez:
Kazimierz Maj , w dniu:  26‑06‑2007 12:53:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  26‑06‑2007 12:53:32
Data ostatniej aktualizacji:
26‑06‑2007 12:53:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie