Informacje dodatkowe i uzupełniające


 

W odpowiedzi na załączone pytania informujemy:

 

Pytania:

 1. Prosimy o potwierdzenie że w zakresie robót nie ma wykonania chodników i wjazdów na działki.
 2. Czy  w zakresie robot jest obsypanie gruntem krawężnika.
 3. Prosimy o dokładne sprecyzowanie zakresu robót kanalizacyjnych w ul. mjr. Hubala.
 4. Prosimy o zamieszczenia na stronie opracowania " Ekspertyza geotechniczna 3/2012 droga i kanalizacja pomiędzy ulicami: Sportowa, Wojska Polskiego i mjr. Hubala w Kamieńsku  oraz ekspertyza geotechniczna dla dróg DW5 i DW6 z dnia 08.06.2012 r." na która powołuje się projektant.
 5. Prosimy o wskazanie zakresu wbudowania konstrukcji nr V wspomnianej w Opisie Technicznym.
 6. Czy w zakresie robót jest wykonanie docelowej organizacji ruchu jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie Projektu Docelowej Organizacji Ruchu.
 7. Czy w zakresie jest  robót wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz zakładanie trawników.
 8. Czy w zakresie robót są wycinki drzew i krzewów. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie pozwolenia na wycinkę.
 9. Czy w zakresie robót jest wykonanie kanalizacji sanitarnej.
 10. Proszę o określenie na której studni kończy się zakres robót w ul. Wojska Polskiego.
 11. W projekcie architektoniczno-budowlanym w opisie robót określono konstrukcję nawierzchni:
 • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 7 cm
 • podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
 • warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego grub. 20 cm

W projekcie architektoniczno-budowlanym w przekrojach poprzecznych określono konstrukcję nawierzchni:

 • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 7 cm
 • podbudowa z kruszywa 0/31,5 ram stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
 • warstwa mrozoochronna z kruszywa 0/63 mm grub. 20 cm

W przedmiarach robót określono konstrukcję nawierzchni na:

a.  warstwa ścieralna z mieszanek min-bitumicznych grub. 4 cm

b.  warstwa wiążąca z mieszanek min-bitumicznych grub. 4 cm

c.  podbudowa z kruszywa łamanych grub. 20 cm

d.  warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego grub. 20 cm.

Prosimy o jednoznaczne określenie grubości warstw bitumicznych oraz materiału z którego ma być wykonana warstwa mrozoochronna. W opisie robót określono warstwę z kruszyw naturalnych natomiast w przekrojach określono warstwę mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63 mm. Z uwagi na ryczałtowy charakter umowy prosimy o potwierdzenie że zakres robót przewidziany do wykonania niniejszego zadania został określony przedmiarem robot załączonym do specyfikacji

 

Odpowiedzi:

 1. Chodniki i zjazdy nie wchodzą w zakres robót.
 2. W zakresie robot jest obsypanie gruntem krawężnika.
 3. Zakres robót kanału deszczowego na ul. Hubala – od skrzyżowania ul. W. Polskiego z ul. Hubala kanał z rur PVC SNS litych o śr. 200 mm L=15,25 m

-    przykanalik do wpustów ulicznych z rur kanał. PVC SN8 litych o śr. 200 mm L=4,7 m

-    studnia rewizyjna z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe o śr. 1200 mm – 1 szt.

-    studzienki ściekowe betonowe z osadnikiem (1m) o średnicy 500 mm – 2 szt.

 1. W załączeniu ekspertyza geotechniczna 3/2012 droga i kanalizacja pomiędzy ulicami: Sportowa, Wojska Polskiego i mjr. Hubala w Kamieńsku  oraz ekspertyza geotechniczna dla dróg DW5 i DW6 z dnia 08.06.2012 r.
 2. Konstrukcja nr V nie jest objęta zakresem robót.
 3. Wykonanie docelowej organizacji ruchu nie wchodzi w zakres robót.
 4. Wykonania nasadzeń drzew i krzewów oraz zakładania trawników nie wchodzi w zakres robót.
 5. Wycinki drzew i krzewów nie wchodzi w zakres robót.
 6. Wykonanie kanalizacji sanitarnej nie wchodzi w zakres robót.
 7. Zakres robót kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego obejmuje odcinek kanalizacji od studni SD16 do studni SD24 plus 6 m za studnię SD24 wraz z kompletem wpustów ulicznych z przykanalikami (6 szt.)
 8. Konstrukcja nawierzchni powinna być wykonana w następujący sposób:

a.  warstwa ścieralna z mieszanek min-bitumicznych grub. 4 cm

b.  warstwa wiążąca z mieszanek min-bitumicznych grub. 4 cm

c.  podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub. 20 cm

d.  warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego grub. 20 cm.

Plik pdf Opinia - maj
16‑04‑2018 15:26:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Opinia - maj (rysunek)
16‑04‑2018 15:27:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Opinia - czerwiec
16‑04‑2018 15:28:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
941KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
135KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  16‑04‑2018 15:24:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  16‑04‑2018 15:24:48
Data ostatniej aktualizacji:
16‑04‑2018 15:30:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie