Zawiadomienie o wyborze oferty


Kamieńsk, dn. 09.05.2007r.


Nr sprawy: ZP/340/2/07
L. dz.: ZP/341/19/07Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie odtworzenia nawierzchni bitumicznej (po uprzednio wykonanej kanalizacji) w m. Gorzędów gm. Kamieńsk - II etap, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Do realizacji w/w zamówienia publicznego wybrano ofertę najkorzystniejszą ( najniższa cena i maksymalna liczba uzyskanych punktów oraz spełnione wszystkie wymagania zamawiającego), tj. od Przeds. Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. , 97-500 Radomsko ul. Reja 8 z ceną 27.336,41 zł. ogólna wartość netto + 7% VAT = 29.249,96 zł. ogólna wartość brutto. Słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć zł. 96/100 .Dyrektor
(-) mgr inż. Kazimierz Maj

Informacja wytworzona przez:
Kazimierz Maj , w dniu:  09‑05‑2007 13:01:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  09‑05‑2007 13:01:39
Data ostatniej aktualizacji:
09‑05‑2007 13:01:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie