Informacje dodatkowe i uzupełniające


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
44KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacja

18‑12‑2012 10:44:33

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:


1. Pytanie:

Wnioskujemy o zmianę wartości odtworzeniowej na wartość rzeczywistą w odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat.
Odpowiedź:
Wartość zgodna z klauzulą likwidacyjną dot. środków trwałych (nr 12).

2. Pytanie:
Prosimy o podanie informacji o:przeprowadzonych w przeciągu ostatnich 10 lat remontach generalnych?Czy przedmiotem ubezpieczenia są pustostany, budynki wyłączone z eksploatacji?
Odpowiedź:
Uzupełnienie danych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. Przedmiotem ubezpieczenia nie są pustostany, budynki wyłączone z eksploatacji.

3. Pytanie:
Czy zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli warunków i taryf w odniesieniu do OC (lub dodanie warunku, że szkodowość nie przekroczy 40%)
Odpowiedź:
Brak zgody na powyższą zmianę.

4. Pytanie:
Czy zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli likwidacyjnej w środkach trwałych do klauzul fakultatywnych?
Odpowiedź:
Brak zgody na powyższą zmianę.

5. Pytanie:
Czy zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli automatyczne pokrycie w OC do klauzul fakultatywnych?
Odpowiedź:
Brak zgody na powyższą zmianę.

6. Pytanie:
Czy zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli zabezpieczeń p-poż do klauzul fakultatywnych?
Odpowiedź:
Brak zgody na powyższą zmianę.

7. Pytanie:
Czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci); jeżeli tak, to czy jest możliwe wyraźne wyłączenie tej działalności z zakresu ochrony ubezpieczeniowej?
Odpowiedź:
Gmina posiada 20% udziałów w Amest Kamieńsk Sp. z o.o., który jest zarządczą wysypiska śmieci.

8. Pytanie:
Czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna przetwarza, utylizuje lub odzyskuje odpady, jeżeli tak, to czy jest możliwe wyraźne wyłączenie tej działalności z zakresu ochrony ubezpieczeniowej
Odpowiedź:
Zamawiający i jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie przetwarza, utylizuje lub odzyskuje odpadów.

9. Pytanie:
Czy Zamawiający zgadza się na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC klauzuli automatycznego pokrycia majątku po zebraniu danych do SIWZ (jej treść nie odnosi się przecież do ubezpieczenia OC)?
Odpowiedź:
Przedmiotowa klauzula dotyczy ubezpieczeń majątkowych zgodnie z jej treścią, a nie odpowiedzialności cywilnej.

10. Pytanie:
Czy w ostatnich 20 latach na terenie Gminy wystąpiła powódź o czy były szkody z tego tytułu?
Odpowiedź:
W ostatnich 20 latach nie wystąpiła powódź na terenach będących przedmiotem ubezpieczenia.

Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

14‑12‑2012 13:47:00
W związku z otrzymaniem pytań od wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Pytanie:

Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym. Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

2. Pytanie:
Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu. Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik xls Załącznik do SIWZ
14‑12‑2012 13:45:52Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.ms-excel
Rozmiar:
88KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  12‑12‑2012 15:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  12‑12‑2012 15:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2012 15:44:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie