Rejestr instytucji kultury


 

Rejestr instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Kamieńsk prowadzony jest na podstawie art.14 ust.l ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / tj Dz.U z 2018 poz. 1983 z późn. zm /oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury / Dz.U z 2012 r poz. 189 /

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze  instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kamieńsk:

 1. Rejestr instytucji kultury prowadzony jest przez referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miejskiego w Kamieńsku: um@kamiensk.pl tel. 44 6817591; 681 71 23 .
 2. Zamieszczony jest na internetowej stronie Gminy Kamieńsk w Biuletynie Informacji Publicznej: www.kamiensk.pl
 3. Dane zawarte w rejestrze udostępniane są zgodnie z §10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez:
  1. Otwarty dostęp do zawartości rejestru
  2. Wydanie na wniosek odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 4. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze w formie o której mowa w §10 ust.2 pkt.l rozporządzenia jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora,
 5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowania akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 7. Wydanie odpisu o którym mowa w pkt. 5 następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku poprzez przekazanie osobiście wnioskodawcy lub upoważnionej przez niego osobie albo przesłanie go na wskazany przez wnioskodawcę adres pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 8. Zgodnie z art.4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r. wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
314KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  20‑08‑2019 14:10:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  20‑08‑2019 14:10:33
Data ostatniej aktualizacji:
20‑08‑2019 14:15:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie