OGŁOSZENIE - zamówienie poniżej 30 000 euro


Zwracamy się z prośbą o podanie ceny:

  1. demontażu, odbioru, pakowania i transportu materiałów zawierających azbest na terenie jednej posesji znajdującej się na terenie gminy Kamieńsk  (150m 2  - 2,1 Mg)
  2. odbioru, pakowania i transportu materiałów zawierających azbest na terenie 13 posesji znajdujących się na terenie gminy Kamieńsk (1549,5 m2 – 31,693 Mg)

 

Osoba uprawniona do kontaktowania się z oferentami:
W zakresie spraw formalnych i merytorycznych: Ilona Banasiewicz, Iwona Urban - tel. 44 6817123 wew.41, pokój nr 21 w godzinach: pon., śr., czw. 07:30 - 15:30, wt. 07:30 - 16:30, pt. 07:30-14:30.
 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Listopad - Grudzień 2018r.

 

Termin składania ofert:
05.11.2018. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową).

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.11.2018. do godziny 15:00, w podany niżej sposób:

- w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50,

- pocztą lub kurierem na adres: Gmina Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk,

- faksem na numer: 44 6817 153,

- drogą elektroniczną opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres inwestycje@kamiensk.pl

 

Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

- wartość oferty (brutto) zgodny z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

Informacja wytworzona przez:
Ilona Banasiewicz , w dniu:  30‑10‑2018 12:28:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  30‑10‑2018 12:28:28
Data ostatniej aktualizacji:
30‑10‑2018 12:34:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie