Sesja IX/15 z 08-09-2015


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.
 4. Informacja dotycząca realizacji inwestycji gminnych – sprawozdanie Burmistrza.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 6. Rozpatrzenie skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
 10. Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 11.  Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 12. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015;
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego;
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wola Krzysztoporska;
  • w sprawie deklaracji Gminy Kamieńsk jako członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”;
  • zmieniająca uchwałę Nr XLVII/471/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 02 września 2014 r. w sprawie podziału Gminy Kamieńsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńsku;
  • w sprawie wyboru ławników;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Kamieńsk wraz z nieodpłatnym nabyciem prawa własności budynku usytuowanego na w/w gruncie;
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 13. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
457KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Halina Bąkowicz , w dniu:  29‑12‑2015 13:33:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  29‑12‑2015 13:33:11
Data ostatniej aktualizacji:
29‑12‑2015 13:52:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie