Sesja XIX/16 z 06-10-2016


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr XVI/16 z dnia 21.06.2016 r.; Nr XVII/16 z dnia 11.08.2016r., Nr XVIII/16 z dnia 12.09.2016 r.
 4. Informacja dotycząca realizacji inwestycji gminnych - sprawozdanie Burmistrza.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
 9. Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 11. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2016-2020;
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/156/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/168/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych;
  • w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na uchwałę Rady Miejskiej w Kamieńsku Nr XXXV/368/13 z dnia 26.06.2013 r.;
  • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Kamieńsku, ul. Głowackiego 3 na okres 3 lat;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - boisko sportowe w Danielowie, Gmina Kamieńsk;
  • w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - boisko sportowe w Barczkowicach, Gmina Kamieńsk;
  • w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - boisko sportowe w Gałkowicach Starych, Gmina Kamieńsk;
  • w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - boisko sportowe w Ochocicach, Gmina Kamieńsk;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
 12. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
554KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  11‑04‑2017 14:37:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  11‑04‑2017 14:37:58
Data ostatniej aktualizacji:
12‑04‑2017 10:35:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie