Sesja VII/15 z 15-06-2015


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr VI/15 z 17 marca 2015 r.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 5. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Kamieńsku za 2014 rok.
 6. Sprawozdanie Dyrektora SZGK w Kamieńsku z wykonania budżetu za 2014 rok.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019;
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Kamieńsku;
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Ochocice w Gminie Kamieńsk;
  • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Kamieńsku, ul. Wieluńska 25 na okres 3 lat;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Kamieńsk wraz z nieodpłatnym nabyciem prawa własności budynku usytuowanego na w/w gruncie;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/506/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do 1m3 pobranej wody i 1m3 odprowadzonych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (docieplenie świetlicy w Koźniewicach);
  • w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (docieplenie szkoły w Gorzędowie);
  • w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (modernizacja ul. Ludowej).
 1. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
459KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Halina Bąkowicz , w dniu:  16‑09‑2015 09:53:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  16‑09‑2015 09:53:11
Data ostatniej aktualizacji:
16‑09‑2015 10:09:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie