Sesja XV/16 z 17-05-2016


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XIV/16 z dnia 31 marca 2016 r.
 4. Informacja dotycząca działalności na terenie Gminy Kamieńsk firm: FBSerwis Kamieńsk”, „DORMAG” - Barczkowice.
 5. Samorząd terytorialny w ujęciu bezpieczeństwa narodowego – dr Kazimierz Borkowski UJK w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim.
 6. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Kamieńsku za 2015 rok.
 7. Sprawozdanie Dyrektora SZGK z wykonania budżetu za 2015 rok.
 8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 9. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 10. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2016-2020;
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku za rok 2015;
  • w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym;
  • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz wysokości dopłat do 1m3 pobranej wody i 1m3 odprowadzonych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości (Koźniewice,    nr ewid. 825/5);
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości (Koźniewice,     nr ewid. 817/2);
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Gorzędów, nr ewid 634)
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (Barczkowice, nr ewid. 203/2);
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (w Siódemka, nr ewid. 33/3);
  • w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńsku;
  • w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 11. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
676KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  11‑04‑2017 14:26:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:44/6817123 fax: 44/6817153
, w dniu:  11‑04‑2017 14:26:19
Data ostatniej aktualizacji:
11‑04‑2017 15:11:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie