Sesja X/15 z 04-12-2015


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr IX/15 z dnia 8 września 2015 r.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał.
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 30 lat;
  • w sprawie powołania Komisji do przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej , upowszechniania i ochrony kultury;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/333/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Kamieńsk;
  • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Kamieńsku, ul. Wieluńska 25 na okres 3 lat;
  • w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok;
  • w sprawie opłaty targowej;
  • w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny;
  • w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny;
  • w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załącznika do nich;
  • w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – placu zabaw dla dzieci w Szpinalowie, Gmina Kamieńsk;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kamieńsk nieruchomości;
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
  • w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/64/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
  • w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
441KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Halina Bąkowicz , w dniu:  29‑12‑2015 13:35:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  29‑12‑2015 13:35:51
Data ostatniej aktualizacji:
29‑12‑2015 13:48:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie