Sesja XXIV/17 z 15-02-2017


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.
 4. Sprawozdanie Komendanta Policji dotyczące bezpieczeństwa na terenie gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017;
  • w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im dr. Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku;
  • w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im dr. Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku;
  • w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamieńsk na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamieńsk na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024";
  • w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Kamieńsku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym;
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/444/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu demontażu oraz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk.
 9. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
464KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  11‑04‑2017 14:46:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  11‑04‑2017 14:46:53
Data ostatniej aktualizacji:
12‑04‑2017 11:03:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie