Sesja XXIII/16 z 28-12-2016


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/16 z dnia 28 listopada 2016 r.
 4. Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych na terenie gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 7. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2017 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2020.
 8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.
 9. Usprawiedliwienie nieobecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku na XXII Sesji Rady w dniu 28 listopada 2016 r.
 10. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2016-2020;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Gminie Kamieńsk;
  • w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady w Kamieńsku;
  • w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  • w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Kamieńsk.
 11. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
497KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  11‑04‑2017 14:45:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  11‑04‑2017 14:45:39
Data ostatniej aktualizacji:
12‑04‑2017 10:57:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie