Sesja XXVI/12 z 27-11-2012Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXV/12 z dnia 26 września 2012 r.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2012-2015;
  • w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012;
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzkowice z przeznaczeniem na remont szkoły podstawowej w Gorzkowicach;
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/177/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku;
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/185/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 24 lutego 2012r.
  • w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Łodzi zmienionej Uchwałą Nr XX/194/12 Rady miejskiej w Kamieńsku z dnia 29 marca 2012r. oraz Uchwałą XXV/267/12 z dnia 26 września 2012r;
  • sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Kamieńsku, ul. Wieluńska 25 na okres 3 lat;
  • w sprawie podziału Gminy Kamieńsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
  • w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - plac zabaw dla dzieci w Barczkowicach;
  • w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - plac zabaw dla dzieci w Ochocicach;
  • w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - plac zabaw dla dzieci w Gorzędowie;
  • w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - plac zabaw dla dzieci w Kamieńsku;
  • w sprawie wyrażanie zgody na zamianę dziełek;
  • w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/311/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamieńsk określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także sposób podziału środków na nagrody burmistrza i dyrektorów szkół;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr IX/81/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Kamieńsk;
  • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego;
  • w sprawie zmiany w statucie Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku;
  • w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok;
  • w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XV/142/11 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomości i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości;
  • w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;
  • w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńsku oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad
Plik pdf Protokół z Sesji Rady
04‑02‑2013 09:40:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
241KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  04‑02‑2013 09:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  04‑02‑2013 09:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑02‑2013 09:39:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie