Sesja XXXI/13 z 27-03-2013


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXX z dnia 28 lutego 2013 r.
 4. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2013-2016;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013;
  • w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
  • w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
  • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kamieńsk.;
  • w sprawie zmiany nazwy szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku, ul. Szkolna 4;
  • w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
  • w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
  • w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji za 2012 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.
 8. Sprawozdanie Kierownika MZEA z wykonania budżetu za rok 2012 rok.
 9. Sprawozdanie kierownika MOPS z działalności za 2012 rok.
 10. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.
Plik pdf Protokół z Sesji Rady
08‑07‑2013 13:20:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
315KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  08‑07‑2013 12:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  08‑07‑2013 12:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑07‑2013 12:38:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie