Sesja XLIII/14 z 28-03-2014


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLII/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji za 2013 rok.
 8. Sprawozdanie Komendanta Policji dotyczące bezpieczeństwa na terenie gminy.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok.
 10. Sprawozdanie Kierownika MZEA z wykonania budżetu za 2013 rok.
 11. Sprawozdanie Kierownika MOPS z działalności za 2013 rok.
 12. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2014-2018;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014;
  • w sprawie przekazania środków finansowych dla policji;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnych na okres 5 lat;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk.
  • w sprawie wyposażenia w majątek Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kamieńsku.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.
Plik pdf Protokół z Sesji Rady
28‑07‑2014 10:07:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
198KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  28‑07‑2014 09:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  28‑07‑2014 09:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑07‑2014 10:19:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie