Sesja XXVIII/12 z 28-12-2012


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr XXVI/12 z dnia 27.11.2012 r. i Nr XXVII/12 z dnia 13.12.2012r.
 4. Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych na terenie gminy.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 7. Przyjęcie budżetu gminy na 2013 rok.
 8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2012-2015;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012;
  • w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku;
  • w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2017;
  • w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013;
  • wsprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.
Plik pdf Protokół z Sesji Rady
04‑02‑2013 10:18:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  01‑02‑2013 15:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  01‑02‑2013 15:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑02‑2013 10:18:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie