Sesja XXXIII/13 z 28-05-2013


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr XXXI z 27 marca 2013 r. i Nr XXXII z 25 kwietnia 2013 r.
 4. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Kamieńsku za 2012 rok.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 6. Sprawozdanie Dyrektora SZGK z wykonania budżetu za 2012 rok.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2013-2016;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013;
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Kamieńsku;
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Danielów w Gminie Kamieńsk;
  • w sprawie zmiany dotyczącej parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie Kamieńsk;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie miejscowości Stare Gałkowice, Włodzimierz, Nowe Gałkowice i Podjezioro;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do 1m3 pobranej wody i 1m3 odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad

Plik pdf Protokół z Sesji Rady
08‑07‑2013 13:24:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
216KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  08‑07‑2013 12:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  08‑07‑2013 12:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑07‑2013 12:44:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie