Sesja XXVII/12 z 13-12-2012


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2012-2015;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012;
  • w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamieńsk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego;
  • w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewid. 151,154 oraz działek nr ewid. 152,153 (obręb Piła Ruszczyńska);
  • o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk dla terenu położonego w rejonie miejscowości Kasie, sołectwo Szpinalów;
  • w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk dla terenu położonego w rejonie miejscowości Kąsie, sołectwo Szpinalów, nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk dla terenu położonego w rejonie miejscowości Kąsie, sołectwo Szpinalów;
  • w sprawie zmian w statucie Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku.
 3. Zakończenie posiedzenia.
Plik pdf Protokół z Sesji Rady
04‑02‑2013 10:18:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
153KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  04‑02‑2013 09:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  04‑02‑2013 09:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑02‑2013 10:20:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie