Sesja XLI/13 z 30-12-2013Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr XXXIX/13 z 08 listopada 2013 r., Nr XL/13 z 28 listopada 2013 r.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 6. Przyjęcie budżetu gminy na 2014 rok:
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  • odczytanie opinii Komisji Rady dotyczących projektu uchwały budżetowej;
  • przedstawienie projektów uchwał:
   • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018,
   • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamieńsk na rok 2014;
  • dyskusja;
  • głosowanie.
 7. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2013- 2016;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013;
  • w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Kamieńsk i Miastem Radomsko w sprawie powierzenia Miastu Radomsko zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego;
  • w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/405/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńsku;
  • w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku.
 9. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Nr XXXIX/405/13 z dnia 8 listopada 2013 r.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.
Plik pdf Protokół z Sesji Rady
30‑04‑2014 14:47:49
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
145KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  30‑04‑2014 14:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  30‑04‑2014 14:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑04‑2014 14:46:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie