Sesja XLVIII/14 z 30-09-2014


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr XLV z dnia 23 czerwca 2014 r., Nr XLVI z dnia 19 sierpnia 2014 r., Nr XLVII z dnia 2 września 2014 r.
 4. Informacja dotyczące realizacji inwestycji gminnych - sprawozdanie Burmistrza.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.
 9. Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 11. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2014-2018;
  • w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
  • w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ulic: Maszewskiego, Legionistów i Przerębskiego, Wieluńskiej i Zdzitowieckiego, Kościuszki, Łączyńskiego, Reymonta i Wieluńskiej oraz obszaru wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia.
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kamieńsk;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia uprawnień do przejazdów ulgowych na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego;
  • w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - placu zabaw dla dzieci w Gorzędowie, Gmina Kamieńsk;
  • w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - placu zabaw dla dzieci w Koźniewicach, Gmina Kamieńsk;
  • w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - placu zabaw dla dzieci w Kamieńsku na działce nr ewid. 33 obręb 4 miasto Kamieńsk;
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/275/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk";
  • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Kamieńsk do Partnerstwa Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu, zdefiniowanego w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów - Szczerców - Złoczew, w celu podpisania porozumienia w ramach partnerstwa na rzecz rozwoju tego obszaru;
  • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk: ulica prof. Kazimierza Secomskiego;
  • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk: ulica Krótka;
  • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk: ulica Zaciszna;
  • w sprawie zmiany uchwały nr XXX/332/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieńsk;
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/340/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr LII/409/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 maja 2010 r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/355/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2013 r.
 13. Wolne wnioski.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.
Plik pdf Protokół z Sesji Rady
08‑01‑2015 11:12:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
237KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  08‑01‑2015 10:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  08‑01‑2015 10:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2015 11:06:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie