Stawki podatku w roku 2007


Podatek rolny
Monitor Polski z 2006 r. Nr 74 poz. 745

Stawka podatku rolnego powyżej 1 ha
35,25 zł x 2,5q = 88,80 zł

Stawka podatku rolnego do 1 ha
35,25 zł x 5,00q = 177,60 zł


Podatek leśny
Monitor Polski z 2006 r. Nr 74 poz. 746

Stawka podatku za 1 ha
133,70 zł x 0,220 m3 = 29,40 zł


Podatek od nieruchomości
uchwała nr XXIX/242/2004 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 30 listopada 2004r.

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,63 zł. od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,41 zł. od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,05 zł. od 1 m2 powierzchni, z zastrzeżeniem lit. d
d) zajętych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej - 0,01 od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części;
a) budynków mieszkalnych - 0,49 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,80 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,11 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych - 3,49 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 2,90 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej z zastrzeżeniem lit f) - h),
f) zajętych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej - 0,01 zł. 1 m2 od powierzchni,
g) wykorzystywanych wyłącznie jako budynki gospodarcze, komórki i garaże nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,40 od 1 m2 powierzchni,
h) wykorzystywanych wyłącznie jako stodoły, chlewnie, kurniki i obory - 0,01 zł. od 1 m2 powierzchni;

3) od budowli:
a)związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 0,2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
b)pozostałych - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3- 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportu
uchwała nr II/12/2006 Rady Miejskiej w Kamieńsku z 01 grudnia 2006r.

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym, że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masie całkowitej oraz jego wpływu na środowisko

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych) spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

do 10 lat włącznie

od 3,5 do 5,5 włącznie

528,00

564,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

840,00

902,00

powyżej 9 i poniżej 12

1 066,00

1 138,00

powyżej 10 lat

od 3,5 do 5,5 włącznie

564,00

600,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie

902,00

963,00

powyżej 9 i poniżej 12

1 138,00

1 209,00


od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważone

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1 138,00

1 230,00

13

14

1 240,00

1 332,00

14

15

1 342,00

1 435,00

15

-

1 445,00

1 537,00

Trzy osie

12

17

1 455,00

1 537,00

17

19

1 547,00

1 640,00

19

21

1 650,00

1 742,00

21

23

1 752,00

1 845,00

23

25

1 855,00

1 947,00

25

-

1 957,00

2 050,00

Cztery osie i więcej

12

25

1 855,00

1 947,00

25

27

1 957,00

2 050,00

27

29

2 060,00

2 152,00

29

31

2 177,00

2 347,00

31

-

2 177,00

2 347,00


od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym, że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, nacisku na siodło oraz jego wpływu na środowisko

Wiek pojazdu, nacisk na siodło i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych) spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

pozostałe

Do 10 lat włącznie i każdym nacisku na siodło

od 3,5 i poniżej 12

1 245,00

1 419,00

Powyżej 10 lat i każdym nacisku na siodło

od 3,5 i poniżej 12

1 419,00

1 435,00


od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej od 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1 332,00

1 435,00

18

25

1 435,00

1 537,00

25

31

1 537,00

1 640,00

31

1 640,00

1 814,00

Trzy osie i więcej

12

40

1 742,00

1 814,00

40

-

2 275.00

2 347,00


od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego uwzględnieniem wieku pojazdu i dopuszczalnej masy całkowitej

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych.

Do 10 lat włącznie

od 7 i poniżej 12

922,00

958,00

Powyżej 10 lat

od 7 i poniżej 12

958,00

968,00


od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż

zawieszenie pneumatyczne lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

922,00

1 025,00

18

25

1 025,00

1 127,00

25

-

1 127,00

1 230,00

Dwie osie

12

28

1 127,00

1 230,00

28

33

1 230,00

1 333,00

33

38

1 332,00

1 435,00

38

-

1 435,00

1 814,00

Trzy osie i wiecej

12

38

1 435,00

1 435.00

38

-

1 537,00

1 537,00


od autobusów, w tym, że w zależności od wieku pojazdu, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko

Stawka podatku (w złotych)


Wiek pojazdu, ilość miejsc do siedzenia


Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator


pozostałe

Do 10 lat włącznie

Mniejsze niż 30 miejsc

1 240,00

1 332,00

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 568,00

1 640,00

Powyżej 10 lat

Mniejsze niż 30 miejsc

1 322,00

1 435,00

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 681,00

1 742,00
Informacja wytworzona przez:
Joanna Samulak , w dniu:  12‑02‑2008 11:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  12‑02‑2008 11:07:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2008 11:11:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie