Stawki podatku w roku 2015


Podatek rolny


Uchwała Nr III/5/14

Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 poz. 645, poz.1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; zm. z 2014 r. poz. 40) oraz w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z 2014 r. poz.935) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1.
Obniża się średnią cenę skupu żyta z kwoty 61,37 zł za 1q do kwoty 50 zł za 1q w celu przyjęcia jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk w 2015 roku.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku rolnego na rok 2015.

STAWKI PODATKU ROLNEGO


Stawka podatku rolnego powyżej 1 ha
50,00 x 2,5q = 125,00

Stawka podatku rolnego do 1 ha
50,00 x 5,0q = 250,00


Podatek leśny

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.N

a podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., wyniosła 188,85 zł za 1m3STAWKA PODATKU LEŚNEGOStawka podatku leśnego za 1 ha
188,85 zł x 0,220 m3 = 41,547 zł

Podatek od nieruchomości
Uchwała Nr XXVI/306/12
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr XXVI/307/12
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Informacja wytworzona przez:
Iwona Hamczyk-Fryc , w dniu:  18‑12‑2014 14:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Sewerynek
email: admin@kamiensk.pl tel.:446817123 fax: 446817153
, w dniu:  18‑12‑2014 14:07:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑12‑2014 14:16:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie